Lukijoilta

Sopivan ja sopimattoman
rajat opetettava lapselle

Jos lapsi, selvästi alle kouluikäinen, kolistelee ja pomppii jopa kymmenen yhdentoista (22-23) aikaan illalla, on jotakin vanhemmilta unohtunut. Nimittäin kasvatus. Kyllä sen ikäisen nukkumaanmenoaika on illalla noin klo 20-21.

Ei ihme jos koulussa, kun on tultu siihen ikään, ollaan umpiväsyneitä! Jos ei nukuta tarpeeksi, on ilman muuta päiväuninen.

Pitäisikö mennä nukkumaan samaan aikaan kun vanhemmat? Ei todellakaan. Kyllä lapsen on nukuttava enemmän kuin vanhempien. He tottuvat oikeaankin aikaan!

Lapsen on nukuttava noin 3-4 tuntia enemmän kuin aikuisen.

Ja määräajat. On vanhempien pantava ehdottomat kotiintuloajat, jos on kyse kouluikäisestä.

Kotona on myös tehtävä selväksi missä kulkee sopivan ja sopimattoman raja. Sitä ei voi jättää esim. koulun tehtäväksi.

Miten toimivat neuvolat nykyisin? Neuvoloiden tulee antaa selvät ja "arkiset" ohjeet kasvatukseen! Toivottavasti ei ns. "vapaa kasvatus" ole ohjeena. Vapaa kasvatus kun ei ole kasvatusta lainkaan. Kyllä pitää olla myös estoja, joita vapaan kasvatuksen apostolit pelkäävät. On merkillistä miten helposti ihminen oppii "ei toivottua", mutta suotava käytös vaatii jatkuvan "pänttäämisen".

Hyvän käytöksen a ja o (alfa ja oomega) on hyvän ja pahan rajan oikealla puolella oleminen. Siinä on oppimista kyllin! Erään tutkimuksen mukaan (Tampereen yliopistossa tehtävä vertaileva tutkimus lasten hyvinvoinnista Pohjoismaissa) "suomalaislapset eivät tunne olevansa rakastettuja". Miksi?

Osoittaisivatko lapsille pantavat "rajat" että heistä välitetään? Muunlaisen kasvamisen tulokset näkyvät, ikävästi!
PKK