Lukijoilta

Alkoholiverotukseen löydettävä
vähiten haittaa tuottava malli

TS/Karoliina Hjelm<br />Alkoholista koituvat erilaiset sairaudet, väkivallanteot ja muut rikokset maksavat yhteiskunnalle huomattavasti enemmän kuin alkoholista saatavat verotulot, toteaa kirjoittaja. Nuorten valistamista päihteiden vähentämiseksi onkin hänestä ehdottomasti jatkettava.
TS/Karoliina Hjelm
Alkoholista koituvat erilaiset sairaudet, väkivallanteot ja muut rikokset maksavat yhteiskunnalle huomattavasti enemmän kuin alkoholista saatavat verotulot, toteaa kirjoittaja. Nuorten valistamista päihteiden vähentämiseksi onkin hänestä ehdottomasti jatkettava.

Yhteiskunnassamme on erittäin vaikeita sosiaalisia ongelmia, jotka johtuvat päihteiden liiallisesta käytöstä ja huumekokeiluista sekä niihin koukkuun jäämisestä.

Alkoholin liiallinen nauttiminen muodostaa lähivuosina todellisen aikapommin suomalaisten terveydelle aiheuttaen myös muita vakavia haittoja, joiden seuraukset ovat yhteiskuntapoliittisesta katsottuna hyvin ikäviä.

Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Jussi Huttunen arvioi, että suomalaisten alkoholin kulutus nousee pian yli kymmeneen litraan vuodessa.

Tuoreen tilaston mukaan keskiverto suomalainen joi viime vuonna väkijuomia 9,5 litraa puhtaana alkoholina mitattuna asukasta kohti.

Myös naisten osuus päihdeongelmaisista on rajussa kasvussa, mikä kertoo ja viestii murheellisella tavalla yhteiskunnassamme vallitsevista epäkohdista.

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 28 prosenttia suomalaisista 16-vuotiaista pojista ja 20 prosenttia tytöistä juo itsensä humalaan kerran kuussa, kun vastaavat luvut 20 vuotta sitten olivat 14 ja 4.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Rattijuoppojen osuus valtakunnallisesti katsottuna on viime vuosina hälyttävästi kasvanut. Vuonna 2002 rattijuoppoja jäi kiinni 23 000 henkeä, mikä aiheuttaa vuosittain lähes sata kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta ja noin tuhat loukkaantumista eri asteisissa kolareissa.

Huolestuttavaa on myös se, että kansalaisten suhtautuminen alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen on löystynyt ja asennoituminen rangaistavuuteen on lientynyt liikenneturvan tuoreen selvityksen mukaan.

Kun keskiolut vuonna 1969 vapautui ja tuotiin elintarvikeliikkeisiin, niin alkoholin kulutus kaksinkertaistui muutamassa vuodessa. Kulutuksen kasvu on ollut viime vuosina edelleen nousussa ollen vuonna 2002 tutkimusten mukaan 5 prosenttia.

Suomessa on alkoholipolitiikassa pian löydettävä verotuksellisesti oikeat ratkaisut viinan hinnan määrittelemiseksi, koska tuontisäännökset muuttuvat ja väljenevät vuoden 2004 alusta lukien EU-maissa sekä myös Virossa unionin jäsenyyden myötä vuoden 2004 toukokuun alusta lukien.

Uusien tuontisäännösten mukaan maahan saa tuoda Tallinnan laivalla 230 litraa alkoholijuomia, joiden hintataso on erittäin edullista meidän omiin korkeisiin alkoholituotteiden hintoihin verrattuna.

Kansantaloutemme kannalta on erityisen tärkeää löytää ne oikeat ja vähemmän haittaa tuottavat ratkaisumallit alkoholiverotuksen kohdentamiseksi niin, että kulutusta voitaisiin säädellä ottamalla huomioon siitä aiheutuvat terveysmenot ja muut mittavat vahingot.

Päätöksen tekeminen eduskunnassa alkoholiveron suuruudesta ei varmaan tule olemaan helppoa, koska verotuksen alentamisella ei kuitenkaan pystytä kilpailemaan Viron halpojen alkoholituotteiden hintojen kanssa.

Tänä vuonna valtion saamat verotulot alkoholista on arvioitu budjetissa 1,36 miljardiksi euroksi.

On kuitenkin täysin selviö, että alkoholista koituneet erilaiset sairaudet, työkyvyttömyyseläkkeet, väkivallanteot ja monenlaiset muut rikokset maksavat yhteiskunnalle huomattavasti enemmän kuin alkoholista saatavat verotulot yhteensä.

Huumeongelmien torjumiseksi ja vähentämiseksi on viranomaisten toimesta tehty työtä hyvin ansiokkaalla tavalla, mistä osoituksena huumerikosten määrän pieneneminen koko maan tilastossa noin vajaalla 10 prosentilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lähipoliisitoimintaan on jatkossa saatava lisäresursseja alueelliseen kenttätyöhön niin, että kansalaisten turvallisuus on taattu ja valvontaa pystytään hoitamaan tehokkaalla tavalla.

Kansalaisten valistamista on ehdottomasti jatkettava ja entisestään tehostettava huumeriippuvuuden torjumiseksi sekä päihteiden vähentämiseksi jo varhaisessa nuoruusiässä.
Lasse Karhu
Rauma