Lukijoilta

Sama palkka samanarvoisesta työstä

TT:n raportti "Naiset ja miehet työmarkkinoilla" julkaistiin äskettäin. Raportissa pyritään todistamaan, että naisten ja miesten väliset palkkaerot eivät johdu sukupuolesta vaan työmarkkinoiden jakautumisesta nais- ja miesvaltaisiin aloihin.

Julkistamistilaisuudessa Seppo Riski totesi: "Sama palkka samasta työstä on ainoa oikea lähtökohta." Hänen mielestään nais- ja miesvaltaisten alojen palkkoja ei voida verrata keskenään. Toisaalta TT selittää naisten keskiansioiden jälkeenjääneisyyden miehiin nähden johtuvan siitä, että "miehet toimivat keskimäärin vaativammissa tehtävissä kuin naiset ja siksi heidän palkkansakin on keskimäärin korkeampi kuin naisilla". Väitteet eivät sovi yhteen. Jos kerran eri aloja ei voida verrata keskenään, kuinka voidaan päätellä jotakin niiden vaativuuseroista?!

Sukupuolten tasa-arvon kannattajat, eikä myöskään tasa-arvolaki, tyydy vaatimaan samaa palkkaa ainoastaan samasta työstä vaan myös samanarvoisesta työstä. Jotta voitaisiin todeta, mitkä työt ovat samanarvoisia, on tehtävä vaativuusvertailuja - myös eri alojen kesken. Helppoa se ei ole, mutta ei kuitenkaan mahdotonta, jos tahtoa löytyy.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Se, että työmarkkinoiden jakautuma selittää tilastollisesti palkkaeroja, ei tee niistä hyväksyttäviä. Miksi ns. miesten töistä maksetaan enemmän? Millä perusteella miesten työt ovat arvokkaampia kuin naisten?

TT toteaa esimerkiksi, että julkisen sektorin palkansaajista 70 prosenttia on naisia, kuntapuolella jopa 77 prosenttia. Teollisuuden palkansaajista naisia on vain 30 prosenttia. Sukupuolijakauma julkisen sektorin ja teollisuuden välillä selittää pääosan naisten ja miesten keskiansioiden välisestä palkkaerosta. Aivan, mutta missä on todistettu, että julkisen sektorin työt ovat teollisuutta arvottomampia?

Ekonomisti huomauttaa tietysti, että vientiteollisuus on se, joka tuo rahaa maahan. Totta, mutta miten teollisuus pyörisi ellei olisi olemassa koulutusta, joka tuottaa ammattitaitoista työvoimaa, terveydenhuoltoa, joka pitää työvoiman työkykyisenä, päivähoitoa, joka mahdollistaa vanhempien työssäkäynnin?

Yhteiskunnassa tarvitaan eri sektoreiden yhteispanosta. Ilman palvelusektoria teollisuuskaan ei voisi toimia.

TT yrittää luoda kuvaa siitä, että sukupuolella ei olisi vaikutusta palkkatasoon. Tämä on melkoinen harha. Todellinen syy palkkaeroihin on se, että naisvaltaisia aloja ei yhteiskunnassa arvosteta samalla tavalla kuin miesvaltaisia aloja. Edes naisten miehiä korkeampi koulutustaso ei ole kyennyt korjaamaan naisten asemaa. Tämän toteaa myös TT:n selvitys.
Raija Rimpiläinen
HLL, VTM