Lukijoilta

Hallitusohjelma jatkaa
vanhaa meininkiä

Hallitusohjelmassa lisätään valtion menoja 1,12 miljardia euroa. Kuntien verotustarve todennäköisesti nousee saman määrän. Työn verotusta kevennetään 1,12 mrd. euroa. Muita veroja joudutaan korottamaan 3,4 mrd. euroa tasapainon saavuttamiseksi.

Kokonaisverotustarpeen nousun vuoksi työllisyys ei parane. Kansalaisille ei jää välttämättömien elantokulujen maksamisen jälkeen rahaa yrittäjien tuotteiden ja palvelujen ostamiseen.

Yrittäjien määrä tulee edelleen vähenemään, eivätkä yrittäjät tarvitse lisää työntekijöitä. Työpaikat eivät lisäänny työllisyysmäärärahojen avulla, koska samalla nousee verotustarve estäen työllistymisen.

Sailaksen ohjelmassa oli verotustarvetta alentavia ehdotuksia. Hallitusohjelmasta näitä ei löydy. Tuleva EU:n itälaajentuminen tuo yhteismarkkinoille kymmenen uutta maata, joiden verotustarve on vain murto-osa läntisen Euroopan maiden tasosta. Näiden maiden työpaikat lisääntyvät ja talous kasvaa meidän kustannuksellamme.
Kaarlo Ilmanen
Turku