Lukijoilta

Sailas-keskustelu harhautui ensi metreillä

Valtiosihteeri Raimo Sailaksen työllisyystyöryhmän esitykset ovat saaneet suomalaiset opiskelija- ja ay-aktiivit kuohumaan. Valitettavasti keskustelu työryhmän asettamista tavoitteista, esimerkiksi suomalaisten työurien pidentämisestä, on hukkunut tämän paatoksen taakse.

Sailaksen laskelmien mukaan hyvinvointivaltion turvaamiseksi työllisyysasteen tulisi nousta 75 prosenttiin ja samalla suomalaisten tulisi olla työelämässä mukana neljä vuotta nykyistä pidempään. Koska keskimääräisen eläkeiän nostaminen 63 vuoteen lienee nykyisellään lähes mahdotonta, on parempi miettiä, kuinka korkeasti koulutetut nuoret saataisiin aikaisemmin työelämään.

Nykyään korkeakouluista valmistutaan keskimäärin 28-vuotiaina, mikä on kansainvälisesti vertailtuna varsin myöhään. Erityisen huolestuttava piirre on ylioppilastutkinnon suorittamisen ja korkeakouluopintojen aloittamisen välinen tauko, joka nykyään on yli kaksi vuotta. Pelkästään tähän ongelmaan puuttumalla voitaisiin keskimääräistä valmistumisaikaa laskea huomattavasti.

Hallituksen tekemä ratkaisu siirtyä ylioppilastutkinnossa ainereaaleihin on yksi hyvä askel tällä tiellä, sillä ainekohtaisten kokeiden tuloksia voidaan hyödyntää huomattavasti nykyistä reaalia paremmin korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Korkeakoulujen pitäisi tehdä myös nykyistä enemmän yhteistyötä valintakokeissa - nykytilanne, jossa samalle alalle voi eri yliopistoissa olla täysin erilaiset pääsykoevaatimukset, on jokseenkin järjetön. Myös opinto- ja ammatinvalinnanohjaukseen on panostettava huomattavasti lisää resursseja niin toisen asteen kouluissa kuin korkeakouluissakin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Sailaksen esitys opintotuen muuttamisesta lainapohjaiseksi ei ole kannatettava, sillä se todennäköisesti vain lisäisi opiskelijoiden työssäkäyntiä ja sitä kautta entisestään nostaisi keskimääräistä valmistumisikää. Järkevämpää olisi korottaa opintotukea siten, että se todellakin mahdollistaisi täysipainoisen opiskelun. Samalla pitäisi myös kehittää korkeakoulujen opetusta, jotta opinnot voisi suorittaa nopeasti niin taloudellisten kuin opetuksellisten resurssien puolesta.
Heikki Siljamäki
Puheenjohtaja
Suomen Lukiolaisten Liitto