Lukijoilta

Aikuislukio arvaamattomassa arvossa

TS/Timo Jakonen<br />Iltalukion tehtävänä on päiväkoulujen tavoin taata peruskoulun tai lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaminen. Jos koulun toimintaan suunnattuja varoja vähennetään vaarantuvat opiskelijoiden mahdollisuudet, toteaa iltalukion rehtori kirjoituksessaan. - Kuva viime joulukuussa vietetyistä koulun lakkiaisista.
TS/Timo Jakonen
Iltalukion tehtävänä on päiväkoulujen tavoin taata peruskoulun tai lukion ja ylioppilastutkinnon suorittaminen. Jos koulun toimintaan suunnattuja varoja vähennetään vaarantuvat opiskelijoiden mahdollisuudet, toteaa iltalukion rehtori kirjoituksessaan. - Kuva viime joulukuussa vietetyistä koulun lakkiaisista.

Vuoden 2003 budjetti aiheutti Turun iltalukiolle tukalan ja hämmentävän tilanteen: opetuksesta joudutaan ottamaan pois lähes 9 prosenttia. Tilanne on painajaismainen rehtorille, ikävä opettajille ja kohtalokas oppilaille, sillä osa opetuksesta pitää poistaa kesken lukuvuoden. Koska iltalukion kaikki kurssit ovat tutkintoon tähtääviä, voivat opiskelijan mahdollisuudet tutkinnon suorittamiseen vaarantua.

Turun iltalukio on Turun suurin lukio ja Suomen toiseksi suurin aikuislukio, mitataan sitä sitten oppilasmäärällä tai ylioppilaitten määrällä. Iltalukion toiminta on kirjaimellisesti Turku-strategian mukaista, sillä sen painopistealueina ovat syrjäytymisen ehkäisy, tasa-arvo, elinikäinen oppiminen ja nuoriso. Iltalukion tehtävänä ja päämääränä on päiväkoulujen tavoin taata peruskoulun tai lukion tai ylioppilastutkinnon suorittaminen. Koska kaikilla ei aikanaan ole ollut siihen mahdollisuutta tai halua, on iltalukio erinomainen mahdollisuus. Lisäksi meillä voi kuka tahansa aineopiskelijana opiskella kaikkia lukion oppiaineita.

Otamme mielellämme vastaan kaikki, sillä iltalukion ilmapiiri ja työtavat lähes aina auttavat opiskelijaa elämässään eteenpäin. Meillä ei oppilaan arvoa mitata iällä tai kouluarvosanoilla, vaan arvo on halussa oppia. Eräs oppilaamme ilmaisi asian selkeästi: viis numeroista, pääasia, että opin!

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ilmeisesti iltalukio mielletään yksinomaan iäkkäiden aikuisten kouluksi, vaikka varsinaisista oppilaistamme yli 30 prosenttia on nuoria aikuisia, alle 20-vuotiaita. Keski-ikäkin on nuori (n. 30 vuotta) ja ikähaitari kunnioitettava (16-72 vuotta). Tavoitteiden ja tehtävän perusteella resurssia jaettaessa iltalukio pitää luokitella tutkintotavoitteista opetusta antavaksi lukioksi, jonka opetusta ja asemaa on arvostettava nuorten lukiokoulutuksen tavoin. Aikuislukiolla ja päivälukiolla on sama lakikin.

Opiskelumotivaatioltaan erinomainen aikuisten määrä on suuri, mutta nuorten joukkokin on laaja ja kirjava: on päivälukion syystä tai toisesta keskeyttäneitä, peruskoulun numeroita parantavia, vieraskielisiä nuoria, kesälukiolaisia, on päiväkoululaisia aineopiskelijoina. Ammattikoulun kaksoistutkintolaiset suorittavat kauttamme ylioppilastutkinnon, konservatorion oppilaat suorittavat iltalukiossa koulutukseensa kuuluvat yleissivistävät opinnot sekä ylioppilastutkinnon.

Iltalukio on ainoa Turun kaupungille tuloa tuottava lukio. Se on lisäksi Turun lukioista ehdottomasti edullisin lukio, jos mitataan kurssin hintaa oppilasta kohden: 30 opettajaa opettaa noin kahtatuhatta oppilasta. Entisiltä oppilailta tulee jatkuvasti myönteistä palautetta. Vaatimattomasti pohjalaisia siteeraten sanommekin: "Se, mihin ryhdymme, tuppaa onnistumaan." Olen ylpeä niin oppilaistani kuin opettajistanikin.

Ihmettelen, miksi Turku-strategian mukaista, taloudellista, tutkintotavoitteista ja tuloksellista toimintaa ei arvosteta. Pelkään, että meille suunnattuja varoja jatkossakin vähennetään, kun iltalukio toimii jotenkin oppilaiden valintamahdollisuuksien vähenemistä huolimatta.

Turun koulutoimi on vuosia kamppaillut säästölinjalla. Koska kouluväki on kuuliaista ja sen työmoraali on vertaansa vailla, ajatellaan, että opetus järjestyy säästötoimista huolimatta. Säästöjen takia kukaan ei joudu hengenvaaraankaan. Joskus tosin säästäminen on aiheellista ja saa esiin toteuttajiensa luovat kyvyt. Jatkuva säästäminen ei ole kuitenkaan viisasta. Kun panostetaan koulutukseen, panostetaan hyvään tulevaisuuteen. Henkinen hyvinvointi edistää myös fyysistä hyvinvointia.
Erja Vihervaara
Rehtori, Turun iltalukio

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy