Lukijoilta

Henkilöstöjaos ei ole purkuleikkausten tiellä

Turun Sanomat uutisoi 17.2.2003 sairaanhoitopiirin jononpurkurahoista kertovassa artikkelissaan Turun kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston toimintaa tavalla, jota ei voi kutsua asialliseksi. Artikkelissa annetaan ymmärtää, että jarruna Turun kirurgisen sairaalan jononpurkuleikkausten tiellä olisi henkilöstöjaosto.

"Jaos käsittelee hakemusta edelleen", lehti kirjoittaa. Väite on täysin perätön. Näin lehden välityksellä ei ole asiallista erityisemmin ruotia Turun henkilöstöpolitiikkaa, mutta täysin väärät tiedot on syytä lyhyesti oikaista.

Kyseessä olevaa jononpurkuleikkausten tarjousta ei ole koskaan edes tuotu henkilöstöjaoston käsittelyyn. Pöytäkirjamerkintä otsikolla Jononpurkuleikkausten tarjousperusteiden ja leikkaustoimintaan ryhtymisen hyväksyminen, löytyy kyllä Terveyslautakunnan pöytäkirjasta 18.12.2002 ‰ 460. Tässä päätöksessä todetaan lautakunnan palauttaneen asian esittelijän ehdotuksesta yksimielisesti. Sillä tiellä se lienee vieläkin.

Henkilöstöjaosto on puolestaan ennakoinut hyvissä ajoin tarpeellisen ohjeistuksen antamisen. Käsitellessään ja hyväksyessään paikallisen neuvottelun tuloksen koskien kirurgisen sairaalan ortopedisten potilaiden leikkausten hoitamista oman työajan ulkopuolella keväällä vuonna 2000, jaosto teki periaatepäätöksen juuri tulevia tilanteita varten. Tämä päätös on ns. pysyväisohjeena taltioitu noudatettavaksi Khh 23.05. 2000 ‰ 125. Tulosalueen johtaja Päivi Rautava on jo virka-asemansa perusteella varmasti myös tietoinen voimassa olevasta päätöksestä.

Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston syyllistäminen asian käsittelyn viivyttämisestä on siis melkoisen kohtuutonta, kun tarvittava päätös on syntynyt jo melkein kolme vuotta sitten.
Rauno Artesola puheenjohtaja
Turun kaupunginhallituksen
henkilöstöjaosto