Lukijoilta

Miten vanhusasiat on
huomioitu vaalilupauksissa?

Hyvä turvallinen vanhuus tulisi olla kaikkien oikeus yhteiskunnassamme. Näin ei kuitenkaan voida todeta tämän päivän vanhustenhoidon kohdalla. Vanhuspalvelun nykyiset hoitosuositukset eivät velvoita kuntia, eikä niitä käytännössä juurikaan toteuteta. Tilalle kaivattaisiinkin lakia, jossa kunnat ja valtio yhdessä huolehtisivat vanhusten yksilöllisistä peruspalveluista ja johon lakiin sisällytettäisiin myös omaishoitajien ja vanhustyötä tekevien jaksamiseen liittyvät näkökohdat.

Eduskuntavaalit ovat lähellä ja ehdokkaat ovat antaneet vaalilupauksiaan. Toivoisin Varsinais-Suomen kansanedustajaehdokkaiden joukosta löytyvän useita henkilöitä, joille olisi tärkeää vaalityössään huomioida vanhusten perusturvallisuus ja heidän elinolojensa parantaminen ja jotka vielä tulevassa eduskuntatyössäänkin toimisivat vaalilupaustensa toteuttamisen puolesta.

Olisi mielenkiintoista saada ehdokkailtamme palautetta heidän käsityksistään siitä, minkälaisia mahdollisuuksia heillä olisi tulevalla kansanedustajakaudellaan vaikuttaa edellä esitettyihin haasteisiin. Haasteeksihan vanhusasiat voidaan nimetä, sillä iäkkäillä lähimmäisillämme on huutava tarve saada pikaista apua yhteiskunnaltamme.

Ikääntyviä sekä iäkkäitä vanhuksia ja heidän omaishoitajiaan on suuri määrä yhteiskunnassamme. Uskoisin, että ehdokkaiden painotukset asioiden tärkeysjärjestyksestä tulevat ratkaisevasti vaikuttamaan meidän äänestyskäyttäytymiseemme.
Seija Loponen