Lukijoilta

Kaupungin tarjottava
viihtyisiä asuntotontteja

Kiitos Sirpa Vinbergille palautteesta koskien Turun Ylännekadun kaava-asiaa (TS 9.2.). Haluan sen johdosta todeta seuraavaa:

1. Kiinteistölautakunta päätti yksimielisesti esittää tontin kaavoittamista omakotitalorakentamiseen. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päätti äänestyksen jälkeen esittää tontin muuttamista puistoksi. Kun lautakunnilla on erilainen kanta, kaupunginhallitus on se, joka ratkaisee asian.

2. Voimassa olevassa kaavassa tontti on yleisen rakennuksen tontti eikä puisto. Muuttamalla kaava pienemmän rakennusoikeuden omaavaksi asuntotontiksi ei voi millään tavalla loukata naapureiden eikä alueen asukkaiden oikeuksia, koska alueen puistoja tai viihtyisyyttä ei vähennetä. On arvokasta, että yhdistykset ovat ottaneet asiaan kantaa. Mutta yhdistykset eivät tietenkään voi päättää asiasta.

3. Kaupungin strategiassa on ykkössijalla kaupungin elinvoiman turvaaminen, joka käytännössä merkitsee monipuolisten ja viihtyisien asuntotonttien tarjoamista Turun kaupungin rajojen sisäpuolella. Tämä on myös kaupungin veronmaksajien kasvattamisen kannalta välttämätöntä. Vuonna 2002 syntyvyys ja kuolleisuus olivat yhtä suuria. Näin ei voi jatkua, me tarvitsemme siis nopeasti kaavoitettuja asuntotontteja lapsiperheille. Hyvä tontti on sellainen, jolle kunnallistekniikka on suoraan vedettävissä.

Edellä mainituilla perusteilla katson toimineeni sekä Itäharjun asukkaiden että koko kaupungin etujen mukaisesti eikä minulla ole tarvetta muuttaa miltään osin aikaisempia kannanottojani. Viihtyisää asumista ja hyvää kevättä toivottaen
Armas Lahoniitty
Kaupunginjohtaja
Turku