Lukijoilta

Talouskasvua tuettava veronalennuksin

TS/Jari Laurikko<br />Ansiotulojen verotuksen keventämisellä vaikutetaan myönteisesti talouskasvuun ja työllisyyden kehitykseen, sanoo kirjoittaja.
TS/Jari Laurikko
Ansiotulojen verotuksen keventämisellä vaikutetaan myönteisesti talouskasvuun ja työllisyyden kehitykseen, sanoo kirjoittaja.

Turun Sanomien pääkirjoituksissa 31.1. ja 2.2. katsottiin, että valtiovarainministeri Sauli Niinistön latelemat talouden madonluvut aiheuttavat sen, että puolueiden lupaamiin "veronalennuksiin ... ei oikeastaan olisi varaa". Edelleen pääkirjoittaja pitää epärealistisena Kokoomuksen vaaliohjelman taustaolettamaa, että talous kasvaa ensi vaalikaudella keskimäärin kolmen prosentin tahdissa.

Pääkirjoitusten johdosta haluan selvittää talouden kasvuarviotamme ja veronkevennystavoitteitamme. Miksi Kokoomus on ottanut laskelmiensa lähtökohdaksi kolmen prosentin keskimääräisen taloudellisen kasvun vuosina 2004-2007.

1.) Vastuullinen taloudenhoito tarkoittaa valtiontalouden tasapainosta huolehtimista. Koska taloudellinen kasvu vaikuttaa oleellisesti valtion menoihin ja valtion tuloihin, ei tasapainolaskelmia voida tehdä ilman jonkinlaista oletusta talouden kasvuvauhdista.

2.) Kolmen prosentin keskimääräinen kasvuarvio on suurin piirtein sama kuin viime vuosina toteutunut talouden kasvu.

3.) Kyseessä ei ole ennuste seuraavan neljän vuoden talouskasvusta. Oletus kolmen prosentin kasvusta on eräänlainen työhypoteesi, jollainen tarvitaan, kun halutaan tehdä talousohjelma seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Emme voi sanoa, että talous tulee keskimäärin kasvamaan kolmen prosentin vuosivauhdilla. Toisaalta ei ole olemassa mitään perustetta, jonka nojalla arviotamme voidaan tänä päivänä väittää vääräksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

4.) Kolmen prosentin kasvuoletus on hyvin realistinen ja sitä tukevat mm. seuraavat asiantuntija-arviot:

- ETLA on perustanut omat pidemmän tähtäimen laskelmansa julkisen talouden kehitysnäkymistä kolmen prosentin keskimääräiseen talouskasvuun (Suhdanne 2/2002).

- OECD:n Economic Survey of Finland 2003 (4.2.2003) ennustaa Suomen talouden kasvavan vuonna 2003 3 %:n vauhdilla. Mikäli maailmantalouden vahvistuminen tästä jatkuu, voi kasvu vuonna 2004 yltää lähes 4 %:in.

- Nordea-pankin 22.1.2003 julkaiseman ennusteen mukaan talous kasvaa 3,0 prosenttia vuonna 2003 ja 3,8 prosenttia vuonna 2004. Sampo-pankin ennusteen (22.1.2003) mukaan kasvu on vuonna 2003 2,7 % ja vuonna 2004 3,2 %.

- Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jukka Pekkarinen totesi Uutispäivä Demarissa 16.1.2003 seuraavaa: "Normaalisti elpyvän maailmantalouden oloissa meillä pitäisi olla hyvät mahdollisuudet päästä keskimäärin kolmen prosentin talouskasvuun."

5.) Kokoomuksen tavoitteena ei tietystikään ole se, että passiivisesti seurataan kasvuarvion toteutumista. Kokoomuksen kuuden kohdan ohjelma sisältää juuri sellaisia veroratkaisuja, joilla tuetaan talouskasvua ja työllisyyttä.

Valtiovarainministeri Niinistö korosti tammikuun lopulla, että valtion menopolitiikan on ensi vaalikaudella oltava merkittävästi tiukempaa kuin kuluvalla vaalikaudella.

Niinistön perusteltu ulostulo on linjassa Kokoomuksen kuuden kohdan ohjelman kanssa. Kokoomus ei ole ohjelmansa myötä hylännyt vastuullista valtion talouden hoitoa - päinvastoin. Kuuden kohdan ohjelma lähtee siitä, että valtion menot lisääntyvät sen vuoksi ensi vaalikaudella 700 miljoonan euron verran. Tästäkin summasta puolet aiheutuu työnantajamaksujen alentamisesta.

Kokoomus lähtee siitä, että ensi vaalikaudella on työn verotusta kevennettävä noin 2 miljardilla eurolla. Tämän lisäksi vaadimme työnantajan sivukulujen alentamista vuositasolla 350 miljoonalla eurolla.

On väitetty, ettei esittämiimme veronkevennyksiin ole varaa. Pikemminkin voidaan sanoa, ettei Suomella ole varaa jättää veronkevennyksiä tekemättä. Ansiotulojen verotuksen keventämisellä vaikutetaan myönteisesti talouskasvuun ja työllisyyden kehitykseen. Tämä on viimeksi todettu mm. Sailaksen työllisyyspoliittisen työryhmän väliraportissa ja Veronmaksajien uusimmassa tutkimuksessa verokiilasta. Myös OECD suosittelee Suomelle työnantajamaksujen ja työn verotuksen alentamista työttömyyden vähentämiseksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ansiotulojen verotuksen keventäminen tekee erityisesti pienipalkkaisen työn vastaanottamisesta kannattavampaa ja vahvistaa Suomen asemaa erityisosaajista käytävässä kansainvälisessä verokilpailussa.
Ben Zyskowicz
Kokoomuksen eduskuntaryhmän pj.
Helsinki