Lukijoilta

Matti Paavolan kolumni: Uskontojen voima

Kristillisten kirkkokuntien edustajien esiintyminen ekumenian merkeissä joulun tienoilla Turun tuomiokirkossa on ollut sykähdyttävä kokemus. Olen jo vuonna 1998 esittänyt, että kristikunta ojentaisi kätensä rauhan ja rakkauden merkeissä myös muslimeille ja juutalaisille kutsumalla nämä mukaan tähän perinteiseen tilaisuuteen. Viime vuosina olen muutaman kerran kirjoitellut tästä samasta aiheesta ja ihmetellyt itsekseni, että kukaan ei ole julkisuudessa tarttunut tähän ajatukseen.

Maailma kuohuu parhaillaan. Jännittävintä on Lähi-idässä, jossa eletään sodan uhan alaisena. USA:n presidentti on julistanut terrorisminvastaisen sodan. Amerikan Yhdysvallathan on raskaimmin joutunut olemaan terroristien maalitauluna. Mistä tämä johtuu?

Professori Jaakko Hämeen-Anttilan mukaan erityisesti Lähi-idän arabivaltioissa vedetään usein suuri kaari kristittyjen tekemistä ristiretkistä eurooppalaisen siirtomaaimperialismin kautta tällä hetkellä vallitsevaan amerikkalaiseen hegemoniaan. Ovathan nykyisenkin kriisin taustalla USA:n taloudelliset edut. Herää kysymys, onko läntinen maailma kohdellut islamin kulttuuria väkivaltaisesti ja vähättelevän ylimielisesti?

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ilmeisesti USA:n vastainen mieliala on laajalti levinnyt arabivaltioihin. Tässä yhteydessä ei voi tarpeeksi painottaa sitä, että Yhdysvaltojen varaukseton tuki Israelille sen sortaessa palestiinalaisia on terävöittänyt tilannetta. Myös Venäjä on imperialistisilla toimillaan mm. Afganistanissa ja Tshetsheniassa aiheuttanut tilanteen kiristymisen. Epäoikeudenmukaisuus ja toivottomuus synnyttävät kostonkierteen. Suurvaltojen pitäisi todella katsoa peiliin. Heidän uhonsa ei ole kantanut hyvää hedelmää.

Monet ihmiset pelkäävät kulttuurien yhteentörmäystä. Henkilökohtaisesti koen, että meidän kaikki-en olisi etsittävä keinoja kulttuurien välisen sodan ehkäisemiseksi. Uskonnolla on tärkeä osuutensa inhimillisessä kulttuurissa, länsimaissa ehkä pienempi, eräissä islamin maissa hyvinkin merkittävä. Uskonnollisuus on suuri voima, jota olisi pyrittävä myönteisesti käyttämään rakennettaessa ihmiskunnalle parempaa tulevaisuutta. Olisi tarkoituksenmukaista painottaa, että läntisellä ja islamilaisella kulttuurilla on yhteiset juuret antiikin kulttuurissa ja Lähi-idän yksijumalaisessa perinteessä.

Mielestäni kristillisen kirkon jäsenen velvollisuus on pyrkiä näkemään yhtäläisyyksiä eri uskonnoissa. Yhteisiä juuria ja samaa taustaa olisi painotettava. Monien ihmisten mielestä ihmiskunnan Luoja on yksi ja yhteinen. Voitaisiinko eri uskontojen piirissä lähteä etsimään tätä yhteistä Luojaa? Voitaisiinko tältä suunnalta löytää rauhan siemen? Nyt pitäisi olla aikaa rauhalle, rakkaudelle ja ennen kaikkea oikeudenmukaisuudelle.

Raamattu ja muut pyhät kirjoitukset ovat pyhän kokemuksen saaneiden ihmisten kirjoittamia. Nämä kirjoitukset heijastelevat oman aikansa historiallisia oloja. Näihin kirjoituksiin olisi pyrittävä kaikkienkin uskontojen piirissä suhtautumaan ei pelkästään kunnioittavasti vaan myös kriittisesti. Esimerkiksi eräiden piirien innokkuus puolustaa Israelin aggressiivista politiikkaa - viittaamalla raamatun sanaan valitusta kansasta ja luvatusta maasta - tuntuu väärältä.
Matti Paavola on Turun kaupungin terveystoimen eläkkeellä oleva hallintopäällikkö.