Lukijoilta

Päättäjät, vanhukset ja psykiatrinen hoito

TS:n pääkirjoitus 26.1. käsitteli ansiokkaasti puutteita ja epäkohtia, joita mm. Turun kaupungin vanhusten huollossa ja psykiatrisessa hoidossa on ilmennyt. Päätelmät, joiden mukaan ko. asiat eivät ole Turussa hyvässä hoidossa, ovat oikeita. Jäin kuitenkin kaipaamaan erittelyä siitä, miksi kyseiset asiat ovat huonolla tolalla. Lehti vaati perustellusti epäkohtien korjaamista.

Vastuu on viime kädessä tietenkin poliittisilla päättäjillä. Julkisuudessa päättäjät mainitaan ikään kuin yhtenäisenä ryhmänä, mikä on selvä virhe, koska päättäjät eivät ole olleet näistä tärkeistä asioista yksimielisiä. Määrärahoista on äänestetty lautakunta-, kaupunginhallitus- ja valtuustotasolla.

Korkeampien määrärahojen puolesta ovat äänestäneet sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto, alhaisempien määrärahojen puolesta kokoomuksen lisäksi vihreät, keskusta ja Rkp. Edelliset ovat joka paikassa jääneet vähemmistöön. Tämä on tärkeää mainita, kun päättäjien vastuuta arvioidaan.

Esimerkkinä mainittakoon äänestykset kritiikin kohteena aiheellisesti olleista psykiatrisen hoidon määrärahoista. Sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto kannattivat terveyslautakunnassa terveysviraston esittämää määrärahaa, muut vähemmän. Psykiatriseen hoitoon on valtuustokäsittelynkin jälkeen käytettävissä 160 000 euroa vähemmän kuin mitä terveysvirasto hoidon tason säilyttämiseksi oli esittänyt.

Niillä, jotka kannattavat suurempia voimavaroja mm. vanhustenhuoltoon ja psykiatriseen hoitoon, ei siis ole riittävästi voimaa. Tätä jatkuu vielä ainakin vaalikaudesta jäljellä olevat kaksi vuotta, elleivät esimerkiksi vihreät aikaisemmin tule toisille linjoille.

Kirsti Paasio
Kaupunginvaltuutettu (sd)
Terveyslautakunnan jäsen