Lukijoilta

Kielto ylitöille

Nyt kun ollaan menossa vaaleihin ja samalla puhutaan työttömyydestä ja sen reunailmiöistä, niin miksei yksikään puolue puhu ylitöitten kieltämisestä ja sitä kautta uuden työtekijän ottamisesta.

Jos ylityöt kiellettäisiin, saataisiin varmasti uusia työpaikkoja. Miksi ei niin tehdä? Onko halvempi tapa maksaa valtion työttömyyskorvaus ja sitä kautta luvut pidettyä korkeina.

Näin työtön ihminen saataisiin työelämään ja elämä tulisi hänelle elämisen arvoiseksi.

Juhani Pentikäinen