Lukijoilta

Viialasta pelastus Turun vesipulmaan

Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen jäsenten pitäisi nyt huomata miten väärässä oltiin Turun seudulla suunniteltaessa Pyhäjärvestä vesitarpeen pelastajaa. Nyt ei Pyhäjärvestä ole vettä antaa Turkuun. Kiitos Pyhäjärven puolustajille, vaikka heillä olikin hieman eri perustelut vastustukseensa.

Myöskään nykyinen suunnitelma ei mielestäni ole onnistunut. Virttaankankaan tekopohjavesialue ei voi soveltua niin suurelle määrälle vettä, jota Turku tarvitsee. Eikä Kokemäenjoesta Keikyän alapuolelta otettu pintavesi ole parasta mahdollista raakavettä, koska siihen on sekoittunut Tampereen, Nokian sekä Vammalan jätevesipäästöt.

Ehdotukseni onkin, miksei tarvittavaa pintavettä otettaisi muualta. Viialan kohdalta otettuna järvivesi on vielä puhdasta, joten luulisi sen kelpaavan raakavedeksi Turkuun. Viialasta tulevan vesiputkilinjan voi rakentaa purkautuvaksi suoraan Aurajokeen Pöytyän tai Auran kohdalta, eikä näin tarvitsisi rasittaa Virttaan pohjavesialueita pintavesillä.

Viiala on vain 20 kilometriä kauempana Turusta. Jos haluaa vielä puhtaampaa raakavettä kuin mitä Viialan seudun järvivedet ovat, putkilinjaa rakennettaisiin 20 km lisää Mallasveden rantaan. Mallasveden pitäisi olla Suomen puhtain järvi.

Sen jälkeen on monta vuotta aikaa suunnitella, mistä tuo lisäraakaveden Turun seudulle ja missä puhdistetaan, sekä miten hanke tullaan rahoittamaan.
-MOR-