Lukijoilta

Ajatuksia ilmanvaihdosta

Nimimerkki "Ei lämpöä variksille" kirjoitti 21.10. lämpöenergian tuhlauksesta mielestäni vähän väärin perustein. Ei energian kulutusta ilmanvaihdon vuoksi ratkaise tapa millä korvausilma otetaan, vaan ilman lämmitystarve. Tähän taas vaikuttavat tuloilman lämpötila (ulkolämpötila), poistoilman lämpötila (huonelämpötila) ja vaihdettavan ilman määrä.

Moni asia puolustaa osan korvausilmasta ottamista rappukäytävästä. Näin saadaan huoneistoon esilämmitettyä ilmaa, vedontunne vähenee. Porrashuoneen ilmanpaine on huoneiston painetta korkeampi, huoneistoista ei siirry ilmaa (hajuja) portaikkoon. Portaikot ovat usein huonosti lämpöeristettyjä, kun niiden lämpötila laskee, energian kulutus pienenee.

Alhainen lämpötila portaikossa ei mielestäni laske asumismukavuutta, siellä oleskellaan vain lyhyitä aikoja ja useimmiten päällysvaatteissa.
Asian kanssa "paininut"