Lukijoilta

Terveydenhuollon asennosta

TS julkaisi 16.10. mielipidekirjoitukseni, joka oli otsikoitu "Terveydenhuoltosysteemiimme otettava kokonaan uusi asento". Valitettavasti julkaistusta jäi puuttumaan keskeinen, otsikkoa selittävä kappale, jossa esitin vaihtoehtomalleja. Poisjäänyt teksti on seuraava:

"Missään ei liene täysin ideaalista terveydenhuoltoapparaattia. Kulut näyttävät olevan suurimmat siellä, missä pääpaino palvelujen toteutuksesta on yksityisellä pohjalla, vaikka rahoitus tulisikin osin kollektiivisesti. USA:ssa sijoitetaan terveydenhuoltoon kaksi kertaa Suomen verran, mutta lapsikuolleisuudessa tai eliniänodotuksessa liittovaltio ei ole kärjessä. Norja otti äskettäin erityissairaanhoidon toteutuksen suoraan valtion vastuulle. Siinä ainakin mahdollistuu poliittisen vastuun osoittaminen.

Nythän meillä kunnat ja valtio pallottelevat vastuuta toisilleen, sairaanhoitopiireissä muodollinen vastuu on valtuustojen luottamusmiehillä, joiden tietotaito alasta on kirjavaa. Kun nämä vielä ovat vaaleilla valitsemattomia, ei poliittista vastuuta käytännössä ole. Ruotsissa erityissairaanhoito on maakuntien vastuulla. Maakunnilla on vaalein valittu edustajisto. Erityissairaanhoito resurssoidaan maakuntien kassasta. Valtionosuudet menevät tässä järjestelmässä varmasti perille. Jos asiat eivät suju, valtuutetut vastaavat vaaleissa, mikä kenties kannustaa perehtymään alaan aivan toisella tavalla kun kenties puolipakolla nimetyn sattumavaltuutetun."
Markku Sanila
Lääkäri
Turku