Lukijoilta

Lapset eivät jää
hiihtäjien jalkoihin

Jalankulkijat pääsevät myös talvella vilkasliikenteisen Kuninkojantien toiselle puolen alikulkutunnelia pitkin. Nimimerkki "Todella huolestunut isä" (TS 18.10.) kirjoitti pelkäävänsä, että lasten ja muidenkin tienkäyttäjien kulku talvella vaarantuu hiihtäjien tähden. Kirjoittaja on oikeassa siinä, että kapeaan alikulkuun on aiemmin viety lunta niin paljon, että jalankulku on saattanut estyä. Näin ei kuitenkaan tapahdu jatkossa.

Liikuntavirasto pitää huolen siitä, että jalankulkijat pääsevät kulkemaan alikulussa hiekoitettua väylää ja hiihtäjien käytössä on kapea latu. Mikäli rinnakkain kulkeminen ei onnistu, hiihtäjille ei tehdä omaa latua.
Markku Aaltonen
Apulaisliikuntatoimenjohtaja
Turun kaupungin liikuntavirasto