Lukijoilta

Keskussairaaloiden syöpäosastot
tarkoitettu vastasairastuneille

TS/Jori Liimatainen<br />Keskussairaaloiden kuten Tyksin ylikuormitetut syöpäosastot ovat ennen kaikkea vastasairastuneita syöpäpotilaita varten sekä niille potilaille, jotka tarvitsevat onkologista hoitoa uusiutuneeseen sairauteensa, sanoo kirjoittaja.
TS/Jori Liimatainen
Keskussairaaloiden kuten Tyksin ylikuormitetut syöpäosastot ovat ennen kaikkea vastasairastuneita syöpäpotilaita varten sekä niille potilaille, jotka tarvitsevat onkologista hoitoa uusiutuneeseen sairauteensa, sanoo kirjoittaja.

Uusien syöpätapausten lukumäärä kasvaa noin 30 prosentilla 15 vuodessa. Syöpäsairauksia hoitavien sairaaloiden työmäärä on vuosi vuodelta huomattavasti lisääntynyt eivätkä voimavarat syövänhoitoklinikoilla ole riittävät työmäärään nähden. Kun Tyksissä kirjattiin 1970-luvulla 700 uutta syöpätapausta vuodessa, ylittää nykyinen lukumäärä jo 1 500:n rajan.

Jälkitarkastuksia on aikaisemmin haluttu tehdä melko laajalti syöpää hoitaneissa yksiköissä. Tervehtyneet potilaat kävivät onkologisilla poliklinikoilla 3, 6 ja 12 kuukauden välein viiden vuoden tai jopa kymmenen vuoden ajan.

Tärkeimmät syyt seurantaan ovat olleet syövän uusiutumisen toteaminen, hoitotuloksen kirjaaminen tiettyjen ajanjaksojen jälkeen sekä säde- ja lääkehoitojen mahdollisten haittojen havaitseminen. Luonnollisesti yhtenä merkittävänä syynä jälkitarkastuksiin on mahdollisimman hyvä huolenpito potilaasta ja hänen henkinen tukemisensa. Vaikka syövän uusiutuman tai etäpesäkkeen hoito onkin yksinkertaisempaa mahdollisimman varhain, ei seurannalla voida juurikaan vaikuttaa syöpäpotilaan elinajan pituuteen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vaikka pääsääntöisesti syöpäpotilaat ovat tyytyväisiä saamaansa hoitoon, kuullaan potilailta usein valitus "aina on eri lääkäri tarkastamassa".

Yliopistolliset keskussairaalat ovat lääkäreiden koulutuskeskuksia. Tämä merkitsee sitä, että koulutettavat lääkärit vaihtuvat usein niin poliklinikoilla kuin vuodeosastoillakin. Erikoislääkäreidenkin tulee joskus vaihtaa työpistettä pysyäkseen ajan tasalla syövän eri hoitomenetelmissä. Ja onhan lääkäreilläkin vuosilomaa.

Uusien syöpätapausten lukumäärän kasvaessa ovat monet onkologiset, yksiköt Suomessa alkaneet siirtää seurantaa avohoitoon ja potilaita kehotettu jälkitarkastuksiin terveyskeskuksiin tai erikoislääkäreiden vastaanotoille.

TYKS:issä hoidettujen syöpäpotilaiden seurantakäynneistä osa on tehty yli kahdenkymmenen vuoden ajan syöpäpoliklinikka Karinassa. Tämä menettely on toiminut hyvin; onkologian klinikan erikoislääkärit ovat sairaalatyöpäivän jälkeen pitäneet vastaanottoa kukin muutaman tunnin kuukaudessa. Syöpäpoliklinikalla potilas on voinut valita "omalääkärin", jonka kanssa on syntynyt luottamuksellinen potilas-lääkärisuhde. Seurantakäyntejä karttuu toista tuhatta vuodessa. Tieto potilaan syövän paranemisesta ja annettujen hoitojen mahdollisista haittavaikutuksista on tutkijoiden saatavilla.

Suurin osa jälkitarkastettavista potilaista on sairastanut rintasyöpää, melanomaa tai lymfomaa. Jälkitarkastuskäynnin yhteydessä otetaan tarvittaessa pieni verenkuva ja keuhkoröntgen. Mammografia on rintasyöpäpotilaille tarpeen 1-2 vuoden välein.

Kustannukset ovat tavanomaisesta käynnistä sairausvakuutuskorvauksen jälkeen noin 35 euroa. Jos otetaan laboratoriokokeet, keuhkoröntgen ja mammografia ovat kustannukset potilaalle noin 95 euroa. Kustannuksia alentaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tuki syöpää sairastaneille jäsenilleen.

Keskussairaaloiden ylikuormitetut syöpäosastot ovat ennen kaikkea vastasairastuneita syöpäpotilaita varten sekä niille potilaille, jotka tarvitsevat onkologista hoitoa uusiutuneeseen sairauteensa. Syöpäpoliklinikka Karinan mallia voidaan suositella muillekin paikkakunnille. Toimintamalli vähentää merkittävästi keskussairaaloiden onkologisten poliklinikoiden työtä. Olisi toivottavaa, että taloudellista tukea tähän toimintaan voitaisiin lisätä julkisista varoista.
Eeva Nordman
Syöpätautien ja sädehoidon professori emerita

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy