Lukijoilta

Turussa ei lopeteta
kirjastoautotoimintaa

Jari Leppänen vaatii kirjoituksessaan "Näpit irti kirjastoautoista" (TS 11.10) vastausta kysymykseen, mikä on kirjastoautotoiminnan lopettamisesta saatava säästö. Hänelle on jostakin syystä syntynyt käsitys, että kirjastoautotoiminta aiotaan kokonaan lakkauttaa. Tämä ei pidä paikkaansa, Turussa ei aiota lopettaa kirjastoautotoimintaa.

Kirjastossa joudutaan etsimään säästöjä kuten muissakin kaupungin palveluissa. Kirjastossa mahdollisia säästökohteita ovat uuden aineiston hankintaraha ja henkilöstön palkkausraha, ellei haluta lopettaa jotakin kirjastoa kokonaan. Koska aineistoraha jo nyt on maakuntakirjastojen pienin, sitä ei enää voi supistaa.

On siis tultava toimeen vähemmällä henkilökunnalla. Siksi tullaan lopettamaan joitakin sellaisia kirjastoautojen pysäkkejä, jotka nykyisillä reiteillä ovat lähinnä jotakin kiinteää kirjastoa. Samasta syystä myös kirjastojen aukioloaikoja joudutaan supistamaan.

Jo ennestään niukasta budjetista ei löydy suuria säästökohteita, joten tarvittavat säästöt on koottava pienistä summista.

Turun kirjastoissa on juuri toteutettu asiakaskysely, jotta kirjastopalvelut osattaisiin kohdistaa tarpeiden mukaan mahdollisimman hyvin.
Inkeri Näätsaari Kirjastotoimenjohtaja
Turun kaupunginkirjasto