Lukijoilta

Kokemus peloista

Artikkelissa sosiaalisten tilanteiden pelosta (TS 7.10.) korostettiin nuoruuden kaveripiirin merkitystä. Kun ajattelen asiaa aikuisena niin myönnän, että kaverit olisivat olleet tärkeitä.

Minulla oli kyllä sisaruksia. Lapsuus ehkä oli tyydyttävää sen takia, mutta samalla altistui nolaamiselle perhepiirissä. Vanhemmat sisarukset kannustivat minua uusiin tilanteiseen, mutta se tuntui uudelta nolaamiselta. Asiaan vaikuttaa myös sisaruskateus ja eriaikainen kypsyminen aikuisuuteen.

Mukaanlähtö vahvojen yksilöiden yhteiskuntaan tuntuu vaikealta. Suhtaudun epäluuloisesti esim. "kehon viesti" -kursseihin. Ne saattavat vahvistaa yksilöä, mutta miten käy ryhmädynamiikan.

Joutuuko yhä enemmän huomion kohteeksi? Onko arvostelu tasapuolista? Kiinnitetäänkö huomiota, jos joku suositumpi henkilö hypistelee solmiotaan esitelmän alussa? Katoaako esiintymisestä herkkyys?
Kuopus