Lukijoilta

Yleinen hätänumero palvelee

Mona Bergman esitti kysymyksiä yleisen hätänumeron käytöstä yleisönosastossa 29.9. julkaistussa kirjoituksessa.

Turun hätäkeskus toimii pelastustoimesta annetun lain mukaisena yleisenä hätäilmoituskeskuksena, jonka tehtävänä on vastaanottaa hätäilmoituksia sekä suorittaa niiden edellyttämät hälytystehtävät kaikkina vuorokauden aikoina. Turun hätäkeskus vastaanottaa vuosittain lähes 120 000 hätäilmoitusta, jotka aiheuttavat noin 50 000 hälytys- tai välitystehtävän suorittamisen. Mainituista tehtävistä yli 10 000 yhdistetään yhteistyöviranomaisille (mm. poliisi, merivartiosto).

Hätäkeskukset ovat pyrkineet varmistamaan toimintansa mm. siten, että avun tarvitsija saa yhteyden myös mahdollisten hätänumeroon kohdistuvien teleliikennehäiriöiden aikana. Varmistusten lisäksi jokaisessa hätäkeskuksessa on lisäksi varanumero, joka on nähtävissä puhelinluetteloissa. Varmistusten myötä mahdollistuu avun tarvitsijan puhelun välittäminen myös yhteistyöviranomaisille.

Hätäkeskuksen tehtävänä on palvella ihmisiä hädän hetkellä. Tarvittavan avun saa parhaiten soittamalla numeroon 112, joka toimii sekä lankapuhelimista että matkapuhelimista soitettaessa. Hätänumerosta 112 saa avun myös kiireettömiin sairaankuljetustarpeisiin. Suomessa on eri viranomaisilla toistaiseksi käytössä omia hälytysnumeroita, joita voi halutessaan käyttää hätänumeron ohella. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että hätänumerosta 112 saa aina yhteyden myös muihin viranomaisiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kirjoituksessa ilmenneessä tapauksessa soittaja on toiminut erinomaisesti ottaessaan yhteyden numeroon 112. Myös lapsille on tarkoituksenmukaista opettaa yleisen hätänumeron 112 käyttö jo nuoresta pitäen. Kirjoittaja kysyy lisäksi matkapuhelimen käyttöä sen eri tilanteiden aikana. Selvää varmasti on, että akun varauksen loputtua matkapuhelimella ei voi soittaa. Matkapuhelimissa on kuitenkin muita ominaisuuksia (esim. yhteyden saaminen hätänumeroon 112 näppäinlukituksen ollessa kytkettynä), joista saa lisätietoa matkapuhelinkauppiailta.
Juha Virto
Apulaispalopäällikkö