Lukijoilta

Vammaiselle lapselle
yksilöllinen opetussuunnitelma

Nykyiset koululait nojautuvat ajatukseen yksilöllisen opetussuunnitelman laatimisesta jokaiselle lapselle, joka on vammainen tai jolla on erityisiä oppimisvaikeuksia. Koululakien uudistamisen yhteydessä korostettiin myös, että on tärkeää integroida erityistä tukea tarvitsevat lapset mahdollisimman hyvin ympäröivään yhteiskuntaan.

Monille erityistä tukea tarvitseville lapsille paras ratkaisu on opiskella yleisopetuksessa esim. henkilökohtaisen avustajan tuella. Joillekuille voi sopia yleisopetus yhdistettynä osittaiseen erityisopetukseen, ja osa tarvitsee erityisopetusta. Tällöin erityisopetuskin voidaan toteuttaa samassa koulussa, jossa annetaan lähinnä yleisopetusta. Näin kaikenlaiset lapset voivat tutustua toisiinsa, mikä kasvattaa suvaitsevaisuutta.

Viime kesänä australialainen erityispedagogi Rosemary Crossley puhui Autismi- ja Aspergerliiton kurssilla vammaisten lasten integraation puolesta. Hänen tuntemistaan puhevammaisista lapsista keskimäärin parhaiten kommunikaatiotaidoissa olivat menestyneet ne, jotka olivat olleet yleisopetuksessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Vaikka lapsen puhekyky on rajoittunut tai olematon, hän voi oppia paljon sekä opetuksesta että toisten lasten mallista. Jos hänen kanssaan ei kehitetä toimivia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä, häntä saatetaan aliarvioida rankasti. Minulla on myönteisiä kokemuksia 8-vuotiaan puhe- ja vaikeavammaisen tyttäreni integraatiosta yleisopetukseen henkilökohtaisen avustajan kanssa, niin että autismiluokan opettaja opettaa häntä joitain tunteja viikossa.

Edellä olevan perusteella minun on vaikea ymmärtää, miksi kansanedustaja Ilkka Kanerva (TS 22.9.2002) väittää kehitysvammaisten, autististen ja asperger-lasten hyvän opetuksen olevan riippuvaista erityiskoulusta. Tärkeintä pitäisi olla lasten yksilölliset tarpeet huomioon ottavan opetuksen järjestäminen, niin että nämä lapset voivat kehittyä mahdollisimman täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi heidän omista lähtökohdistaan käsin.
Ulla Anttila
Kansanedustaja (vihr)
Vantaa