Lukijoilta

On aika sijoittaa lapsiin

Pääministeri Lipponen esitti lapsilisien korottamista ensimmäisen ja toisen lapsen osalta. Esitys on tervetullut kädenojennus lapsiperheille.

Samalla tulisi tarkastella myös sitä, mitä on tapahtunut useampilapsisille perheille viime vuosien aikana. Minulla on sellainen käsitys, että etuisuuksien yhteensovittamisvaiheessa erityisesti monilapsiperheet ja yksinhuoltajat olivat menettäjinä. Esimerkiksi hoitomaksut kohosivat voimakkaasti.

Tutkimukset osoittavat, että yhä useammissa perheissä siiretään lasten hankintaa yhä myöhemmäksi ja myöhemmäksi. Monilapsiperheissä taas oltaisiin halukkaita hankkimaan lisää lapsia. Suomen yhteiskunnan ikärakenne muuttuu suurten ikäluokkien myötä voimakkaasti vanhempaan suuntaan.

Tilanteen korjaamiseksi olisi pitkällä tähtäimellä todella kannattavaa satsata lapsiperheisiin ja niiden elinolosuhteiden parantamiseen. Eikö kannattaisi panostaa siihen, että vanhempien olisi houkuttelevaa jäädä kotiin hoitamaan pieniä lapsia niin halutessaan. Monet työttömät pääsisivät näin työhön, ja yhteiskunta voittaisi.

Toinen asia mihin kiinnittäisin suuren huomion, on koululaisten iltapäiväkerhojen toiminta. Esikouluikäisten ja ekaluokkalaisten kohdalla se lienee kunnissa järjestyksessä, mutta ei tokaluokkalaisten kohdalla. Toista luokkaa käyvät ovat niin pieniä, ettei heitä ole syytä jättää kotiin yksin. Joissakin kunnissa on tämä asia hoidettu kuntoon yhteistyöllä seurakunnan tai vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Kunnalla on mielestäni kuitenkin ensisijainen vastuu tilaneen korjaamiseksi, ja ellei se hoidu voisi lanisäädäntö auttaa asiassa. Lasten iltapäiväkerhotoimintaan ovat kiinnittäneet huomionsa myös presidentti Tarja Halonen ja Eeva Ahtisaari.
Raimo Holopainen