Lukijoilta

Karjalaiset vailla tukia

Karjalaiset eivät kuulu Turun yliopiston tutkimusten mukaan mihinkään suomalaiseen heimokuntaan, vaan ovat Laatokan ympäristöstä lähtöisin olevaa täysin omaa heimokuntaansa.

He ovat näin ollen viimesotiemme jäljiltä tulleita pakolaisten kaltaista maassamme asunutta heimokuntaa, joille ymmärtäisi kuuluvan myös pakolaisoikeudet siinä, kuin esimerkiksi romaaneille ja kelle hyvänsä, jotka maahamme muuttavat pakolaisiksi luokiteltuna.

Martti Airekari