Lukijoilta

Suuret luokkakoot
haittaavat koulutyötä

Raision koulutuslautakunnan puheenjohtaja rehtori Timo Jalonen kirjoittaa Mielipiteet-sivun kolumnissa Kuria kouluun (TS 3.7.), että "pienemmillä peruskoululaisilla on yhä useammin ongelmia, jotka aiheuttavat häiritsevää käyttäytymistä. Usein kysymys on vanhemmuuden puutteesta".

Häiritsevään käyttäytymiseen voi olla hyvin monia syitä. Senpä vuoksi olisikin tärkeää, että kaikki pienten koululaisten elämään vaikuttavat ihmiset, myös koulun hallintovirkamiehet ja luottamushenkilöt, pyrkisivät toimimaan lasten parhaaksi ja mikäli mahdollista ennalta ehkäisemään kouluvaikeuksia. Niin ovat ainakin yrittäneet toimia ne tulevien ekaluokkalaisten vanhemmat ja päiväkotihenkilöstö, jotka ovat lähettäneet vetoomuksen ylisuuren (28) ekaluokan jakamiseksi.

Pyydän koulutuslautakunnan puheenjohtajaa vastaamaan, mitkä olivat ne syyt, joiden perusteella lautakunta päätti Ihalan ekaluokkalaisten ryhmäkoot. Keskusteltiinko vanhempien ja päiväkotihenkilöstön vetoomuksista lainkaan? Päättikö lautakunta ylisuuren luokan "kokeilusta", jollaisena sivistysjohtaja ja ao. koulun rehtori sitä ovat selitelleet? Eivätköhän suuret luokkakoot ole kiistattomasti todettu koulutyötä haittaavaksi tekijäksi. Ei niitä enää Raisiossa tarvitse kokeilla!

Ensimmäinen kouluvuosi on koko koulunkäynnin kannalta hyvin tärkeä. Silloin opitaan työskentelytavat ja luodaan perusta myöhemmälle oppimiselle. On vääryys lapsia ja myös opettajaa kohtaan, jos ylisuuren ryhmän vuoksi ei päästä hyvään koulutyöhön.
Riitta Pihlajaniemi