Lukijoilta

Omaiset vastaavat
sukuhaudan hoidosta

Nimimerkki "Hautojen hoitoon uudet tuulet" (TS 7.7.) kysyy miksei kaikilta haudoilta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailta leikata ruohoa. Kirjoittaja uskoo, että seurakunnille tulee halvemmaksi ajaa koneella kaikkien hautojen ruoho samalla kertaa. Nyt leikataan hoitosopimuksen piiriin kuuluvat haudat.

Vastaus kysymykseen on yksinkertainen: meillä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sukuhaudan - nykyisin S-haudan - hautaoikeus kestää 25 vuotta ja sen saa uusia 25 vuoden jaksoissa. Hautaa lunastettaessa kerrotaan hautaoikeuden omistajalle haudan lakimääräisestä hoitovelvoitteesta. Elleivät omaiset voi hoitaa S-hautaa, seurakuntayhtymän hautatoimistossa voi tehdä vuosisopimuksen tai maksaa kerralla 25 vuoden hoidon.

S-haudalle on vaihtoehto, kertahauta, eli nykyisin K-hauta. Kirkkoon kuuluneille se on maksuton ja hautaoikeus kestää 20 vuotta. Hautaoikeutta ei voi uusia, mutta seurakuntayhtymä vastaa haudan perushoidosta koko ajalta. Jos haudalle tuodaan muistomerkki, omainen maksaa sen kunnossapitomaksun 20 vuoden ajalta. Koska K-hauta ei kuulu yksityisen omistusoikeuden piiriin, sen ruohikko leikataan. Sen sijaan kukat pitää tuoda itse haudalle tai tehdä kukkahoidosta sopimus hautatoimistossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

S-haudan ja K-haudan voi lunastaa joko arkku- tai uurnahautana.

Perennoiden istuttamisesta haudoille on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä keskusteltu jo pitkään ja koetettu saada hautaoikeuden omistajia innostumaan asiasta. Kestävän kehityksen kannalta se on suositeltava vaihtoehto. Ainoa ongelma on, että useimpien perennojen kukkimisaika ei kata koko kesää.

Jos jotkut kukat eivät menesty haudalla, asiasta kannattaa ottaa yhteys hautatoimistoon. Syy huonoon kasvuun tai kukkimiseen voidaan näin yhdessä selvittää ja ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Jouko Hallia
Tiedotuspäällikkö
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä