Lukijoilta

Mistä tilaa Puolalanmäen koululle ja lukiolle

TS/Arto Takala
TS/Arto Takala

Puolalanmäen lukion oppilaskunnan hallitus ilmaisee huolensa ( TS 14.4. ) lukionsa tilaongelmista ja toivoo, että lukio vastaisuudessakin toimisi keskustassa hyvien palvelujen äärellä. Oppilaskunta katsoo, että Puolalanmäen lukio on lunastanut paikkansa nykyisessä koossaan ja keskustan lukiona. Opiskelijamäärää ei sen mielestä tule vähentää.

Opiskelijoiden kirjoitus liittyy koulutoimintakeskuksen yhteistyössä tilalaitoksen ja Turun Seudun Musiikkiopiston kanssa laatimaan selvitykseen, jossa on haettu pitempiaikaisia ratkaisuja Puolalanmäen koulun ja lukion sekä musiikkiopiston tilaongelmiin. Asian ydin on siinä, että Puolanmäen koulun ja lukion nykyiset tilat ovat auttamatta liian pienet ja puutteelliset, eikä Puutarhakatu 5:een millään suunnittelulla saada mahtumaan niitä tiloja, joita koulu ja lukio ovat esittäneet, ja joita nykyaikainen koulu ja lukio tarvitsevat.

On kuin yrittäisi saada viiden tuuman pulttia kolmen tuuman reikään. Ei helpolla onnistu. Tästä syystä on haettu muitakin vaihtoehtoja, aivan kuten opiskelijat kirjoituksessaan toteavat.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Uudisrakennusvaihtoehto Eerikinkadun ja Ursininkadun kulmatontille täyttäisi kyllä melkoisen hyvin vaateen keskustasijainnista, mutta tontille taitaa olla kaavailtu muutakin kuin koulukäyttöä. Mestarinkatu 2:n tontti olisi tiloiltaan riittävä sekä koululle, lukiolle että musiikkiopistolle, mutta vähän sivussa. Tosin ei sen enempää, kuin monet muutkin koulutalot, joissa on erinomaisen hyvin toimivia ns. erityistehtävän saaneita lukioita. Kupittaan lukio, Kastun lukio, Aurajoen lukio, Pernon lukio ja Juhana Herttuan lukio ovat kaikki vähän sivussa keskustasta, mutta toimivat erinomaisesti.

Pelko Puolalanmäen lukion opiskelijamäärän vähentämisestä on ennenaikainen. Koulutoimintakeskus heitti asian hankesuunnitteluryhmässä käydyn keskustelun pohjalta johtokunnalle harkittavaksi, ja sitä sietääkin harkita. Muut lukiot ovat selvästi pienempiä kuin Puolalanmäen lukio, eikä se ole niille ollut ongelma. Todella pieniä lukioita ei Turussa ole lainkaan.

Mutta kyllä ensiksi tietysti katsotaan, löytyykö nykyiselle opiskelijamäärälle järkevillä ratkaisuilla hyvät tilat. Jostakin voidaan joutua tinkimään, joko tilojen määrästä, jos halutaan pysyä ydinkeskustassa, tai keskustan palveluista, jos halutaan kaikilta osin toimivat, riittävät tilat.

Tässäkin asiassa joku joutuu katsomaan kokonaisuuden etua. Useimmilla keskustan kouluilla on tilapulaa, eikä mikään koulu tai lukio ole erityisessä etuasemassa yhteistä kurjuutta jaettaessa. Ne ratkaisut, joilla poistetaan Puolalanmäen koulun ja lukion tilaongelmat, eivät saa olla ristiriidassa muiden oppilaitosten tarpeiden kanssa. Tätä eivät kaikki aina ymmärrä. Koulutoimintakeskuksen ja opetuslautakunnan tulee se ymmärtää.

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee Puolalanmäen koulun ja lukion tilaselvitystä kevätkauden loppupuolella, ja harkitsee asiaa varmasti perusteellisesti kaikki tiedossa olevat näkökannat huomioon ottaen.
Tapio Alapaattikoski
Koulutusjohtaja
Turun koulutoimintakeskus