Lukijoilta

Rantamaisemat uhattuna

Viranomaisilla ja rivikansalaisilla on taas syytä erityiseen tarkkaavaisuuteen kun rantarakentamista on viime aikoina vaadittu osittain laajennettavaksi tai vapautettavaksi.

Tähän asti on ainakin suurimmaksi osaksi onnistuttu uudemman rakentamisen yhteydessä suojelemaan rantamaisema rakennusten sijaitessa puiden katveessa.

Nyt on kuitenkin ilmennyt tapauksia, jolloin rakennus on kylläkin tehty luvan mukaiseen paikkaan mutta rakennuksen ja rannan väliseltä alueelta on puut kaadettu jälkeenpäin pois.

Tämä ei voi olla lainlaatijan ja rakennusluvan myöntäjän tarkoitus, joten tämän kaltaisiin omavaltaisuuksiin on puututtava mm. lainsäädännön puitteissa. Ei voi olla oikein, että muutamat arvostelukyvyttömät häirikkörakentajat saavat kenenkään puuttumatta pilata yhteisen maiseman.
Lautamies Mäkelä