Lukijoilta

Oikeaa kaistaa
ajavan väistettävä

Viime viikolla joku kyseli väistämisvelvollisuudesta Stålarminkadulla tultaessa Kuninkaankartanonkadun yli Hirvensalosta päin. Yleissääntö on, että se väistää kenen kaistalla on tilapäinen este.

Valoristeyksestä lähdettäessä risteyksen jälkeen on kaksi kaistaa. Oikeanpuoleisella kaistalla on kuitenkin pysäköinti mahdollista, mutta se on rajattu kieltomerkillä määräajaksi. Tässä tapauksessa pysäköinti on siis tilapäinen este ja oikeanpuoleista kaistaa ajavan on väistettävä mikäli joutuu vaihtamaan kaistaa vasemmalle pysäköityjen autojen takia.

Jos ajoradan oikeaan reunaan on liikennemerkillä merkitty pysäköintipaikka tilanne muuttuu toiseksi. Pysäköintiruudussa ei ole sallittua ajaa, vaan silloin kaistat yhtyvät ja oikeanpuoleinen kaista jatkuu. Vasemmalla kaistalla ajavan on tällöin väistettävä oikeaa kaistaa ajavaa. On kuitenkin otettava huomioon mahdolliset opastinmerkit, joilla voidaan ilmoittaa kaistan päättymisestä. Esimerkiksi Aurakadulla tultaessa Auran sillalle torilta päin ilmoitetaan oikean kaistan päättymisestä. Tällöin oikeaa kaistaa ajavan on väistettävä.
Antero Aho
Liikenneturva