Lukijoilta

Jätevedenpuhdistamosta isot
haitat lähikoulujen oppilaille

Nykyään on mahdotonta keskustella lapsista ja nuorista keskustelematta samalla siitä, kuinka huonosti he voivat. Tämä pahoinvointi ja vallitsevan tilanteen muuttaminen onkin aiheellisesti jatkuvan huomion kohteena, esimerkiksi Turku strategian eräiksi tärkeimmiksi painopisteiksi on määritelty lapset, nuoret sekä heille turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö.

Mainittua Turku strategiaa, Turun kestävän kehityksen ohjelmaa ja ties mitä muuta rikkoo kaupunkimme suunnitelmat siitä, että osa Kakolan jätevedenpuhdistamon laitteistosta sijoitettaisiin Tallimäenpuistoon. Kyseinen puisto sijaitsee ainoastaan kymmenien metrien päässä kaikkiaan kolmesta oppilaitoksesta: Juhana Herttuan lukiosta, Topeliuksen koulun yhtenäisestä perusasteesta ja Åbo Sjöfarts läroanstaltista. Topeliuksen koulun yhteydessä toimii myös esiopetus.

Nykyisen suunnitelman toteutuessa vaarannettaisiin siis lähemmäs tuhannen opiskelijan turvallisuus ja koulunkäynti, eikä pelkästään arviolta yli neljä vuotta kestävän rakennusvaiheen ajaksi. Esimerkiksi alueella lisääntyvä raskasliikenne aiheuttaisi jatkuvia vaaratilanteita etenkin koulumatkoillaan kulkeville perusasteen oppilaille.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Laitoksen käyttöönoton jälkeen liikenne tuskin paljoakaan vähenisi, ja opiskelua häiritsevät meluhaitat jatkuisivat. Luultavasti on turha edes mainita Tallimäelle suunniteltujen mädättämöjen räjähdysvaaraa, joka aiheutuisi mädätysprosessin tuottamasta metaanista ja muista kemiallisista yhdisteistä.

Lukemattomien vaara- ja häiriötilanteiden lisäksi Tallimäenpuistoon sijoitetut jätevedenpuhdistamon rakenteet peittäisivät alleen Juhana Herttuan koulun urheilukentän. Kenttää käyttävät ympäri vuoden opetuksessaan niin Topeliuksen perusaste kuin Juhana Herttuan lukiokin. Lisäksi kyseinen kenttä on lukuisten eri urheiluseurojen harjoituksien ja otteluiden järjestämispaikka. Kentän merkitys urheilullisissa, opetuksellisissa ja virkistyksellisissä tarkoituksissa on siis erittäin suuri.

Jo lukiolain 21. pykälässä sanotaan, että opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Nykyisen suunnitelman mukaan toteutuessaan Turun jätevedenpuhdistamohanke olisi turvallisuuden ja opiskelun kannalta katastrofaalinen sadoille opiskeleville lapsille ja nuorille sekä huomattavassa ristiriidassa lain kanssa.
Tiia Laihonen,
puheenjohtaja
2Liisa Lähteenaho,
varapuheenjohtaja
Juhana Herttuan lukion oppilaskunta