Lukijoilta

Kokopäiväkoulu edellyttäisi
lisää palkkaa opettajille

Nimimerkki '15 vuotta opetustyötä' väitti kirjoituksessaan (TS 27.3), että opettajat välttelevät kasvatusvastuuta. En tiedä minkälaisessa opetustyössä ko. nimimerkki on ollut. Siitä olen kuitenkin varma, että ei ainakaan peruskoulussa, eikä ehkä Suomessa ensinkään.

Itse olen ollut peruskoulun luokanopettaja kohta 20 vuotta, enkä ole vielä pystynyt yhtään päivää koulussa käyttämään pelkästään opetukseen. Päinvastoin, päivä päivältä enemmän tuntuu siltä, että suurin osa ajasta kuluu kasvatukseen, ja opetukseen jää aina vain vähemmän aikaa. Monet vanhemmat ovat, tietoisesti tai tiedostamattaan siirtäneet kasvatusvastuutaan opettajille.

Samaan aikaan koululainsäädäntö on muuttunut siihen suuntaan, että keinot luokkahuoneen työrauhan ylläpitämiseen ovat kaventuneet. Ainoat hyväksytyt kurinpitokeinot ovat nykyään nuhtelu, luokasta poistaminen ja jälki-istunnon antaminen. Nämä kurinpitokeinot herättävät pahimmissa häiriköissä vain hilpeyttä.

Kokopäiväkoulusta vielä sen verran, että kyllä opettajat varmasti suostuvat siihen, mikäli muutoin kouluopetuksen ja 'päivähoidon' katsotaan parhaiten sopivan yhteen. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että kokopäiväkoulun mukanaan tuoma lisääntynyt työaika kompensoidaan opettajille oikeudenmukaisella tavalla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Käsittääkseni millään muulla alalla ei vakavissaan edes ehdotettaisi työtuntien lisäämistä ilman keskustelua palkan lisäämisestä vastaavassa suhteessa. Enemmän keskustelua ehkä pitäisikin ohjata opettajien motiiveista siihen, onko yhteiskunnalla mahdollisuuksia kustantaa kouluikäisten 'päivähoito'. Vertauksessa Keski-Eurooppaan tulee huomioida, että esimerkiksi Saksassa kokopäiväkoulujen opettajien palkkataso on kaksinkertainen suomalaisen opettajan palkkaan verrattuna.

Asiasta keskusteltaessa tulee myös muistaa, että oppimistuloksissa suomalaiset oppilaat menestyivät parhaiten (PISA-tutkimus). Suomalainen koulujärjestelmä ja suomalaiset opettajat, kansainvälisesti katsottuna alhaisesta ansiotasostaan huolimatta vaikuttavat siis varsin päteviltä ja ammattitaitoisilta, mikäli mitataan oppilaiden oppimista.
20 vuotta kasvatus- ja opetustyötä