Lukijoilta

Hoitotieteen tutkijoille

Vankiloista lienee tehty tutkimuksia vankien välisestä simputuksesta. Sama ilmiö on olemassa myös psykiatristen sairaaloiden osastoilla. Potilaiden välistä simputusta on tuskin toistaiseksi tutkittu. Se on kuitenkin arkea psykiatrisilla osastoilla.

Olisi toivottavaa, että hoitotieteen tutkijoista löytyisi niin rohkeita tutkijoita, jotka uskaltautuisivat niin suljettuun ja salattuun maailmaan kuin mitä psykiatriset sairaalat ovat ja henkilökunnan kielteisestä suhtautumisesta huolimatta alkaisivat tutkia aihetta.
Tutkimusaihe