Lukijoilta

Maalämpö lisää sähkönkulutusta

TS/Veikko Wahlroos
TS/Veikko Wahlroos

H. Lauren väitti sähkönkulutuksen ja päästöjen vähenevän, jos öljylämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöön (TS 16.1.). Öljylämmitysjärjestelmä kuluttaa vuositasolla vain 1/20 maalämpöpumpun vaatimasta sähköstä.

Öljypoltin tarvitsee toimiakseen vain noin 200 W sähkötehoa. Tämä on neljän 50 W kattovalaisimen teho. Jos 150 000 öljylämmitystaloon vaihdettaisiin maalämpöpumppu valtion tuella tarvittaisiin yksi ylimääräinen ydinvoimala tuottamaan maalämpöpumppujen kompressorien pyörittämisen vaatima sähkö. Maalämpöpumppu säästää sähköä ainoastaan, jos se asennetaan suorasähkölämmitystaloon, ei öljylämmitystaloon.

Öljylämmityslaitteiston pienen sähkönkulutuksen vuoksi nykyiset 250 000 öljylämmittäjää ovat onnellisessa asemassa, sillä he saavat öljylämmitysjärjestelmänsä helposti toimimaan esimerkiksi kytkemällä vähän sähköä kuluttavan öljypolttimen ja kiertovesipumpun toimimaan aggregaatilla mahdollisten tulevien sähkökatkosten aikana.

Lämpöä riittää niin kauan kun omassa öljysäiliössä on öljyä ja aggregaatissa polttoainetta. Suihkussakin voi käydä. Sähkö- ja maalämpölämmitystalojen suuren sähköntarpeen vuoksi em. varajärjestelmää ei voida rakentaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

H. Laurenin ja vihreiden mielestä pitäisi ottaa mallia Ruotsista. Ruotsissa on valtion aiemmalla 50 prosentin investointituella vaihdettu sähköä kuluttamattomia lämmitysjärjestelmiä; öljylämmitys, puulämmitys, hakelämmitys suurella tohinalla maalämpöpumppuihin. Kun maalämpöpumppu toimii sähköllä ja kuluttaa sitä monikymmenkertaisesti näihin lämmitysjärjestelmiin nähden, tarvitsevat ruotsalaiset nyt yhden ydinvoimalan maalämpöpumppujen kompressoreita pyörittämään, vaikka ydinvoimasta piti päästä eroon. Ehkä tästä syystä investointituki on pudotettu viiteen prosenttiin.

Auringon tekemän "ilmaisenergian" pumppaamiseen lämpöpumpulla maasta tarvitaan runsaasti niin sanottua "likaista" sähköä. Se tuotetaan kivihiililauhdevoimaloissa talvella, kun sähköenergian kokonaistarve on suurimmillaan.

Tällaisen sähköntuotannon hyötysuhde on vain noin 30 prosenttia. Tällöin maalämpöpumppu tuottaa öljylämmityslaitteistoon verrattuna CO2-päästöjä vain noin 1/3 vähemmän. Öljy/puukattilassa polttamalla hieman puuta ovat CO2-päästöt heti samalla tasolla maalämpöpumpun tuottamiin CO2-päästöihin verrattuna. Muita päästöjä maalämmöstä syntyy enemmän, kuten mm. NOx ja SO2, jotka aiheuttavat happosateita, rehevöitymistä, ekotoksisuutta jne.

Mikäli maalämpöpumppulämmittäjä ja vihreät haluaisivat puhua ympäristöteosta, pitäisi maalämmittäjän pyörittää maalämpöpumppuaan tuulisähköllä tuotetulla sähköllä. Onko maalämmittäjä valmis maksamaan siitä? Tanskassa merkittävä osa sähköstä tuotetaan tuulisähköllä. Siellä sähkö maksaa 1,07 mk/kWh, kun Suomessa sähkö maksaa vielä 0,40 mk/kWh.

Maalämpö tarvitsee myös halpaa sähköä, jotta kallis investointi tulisi joskus jotenkin kuoletettua. Sähkön hinta ei näytä pysyvän Euroopan halvimpana. Sähkönhinta on nousussa ja on paikoin noussut jo jopa 50 prosenttia.

Päästöjä ja energian kulutusta pienennetään parhaiten vaihtamalla vanha laitteisto uudempaan vähemmän kuluttavaan sekä vähemmän päästöjä tuottavaan ratkaisuun, ei lämmitysjärjestelmää vaihtamalla.
J. Kivistö, Insinööri