Lukijoilta

Maan parasta hoitoa, Turussako?

Koskivuolle, Edelmanille ja muille kirjoittajille. Jokainen päätelköön itse pitääkö otsikko paikkansa. Mielestäni kirurgit ovat hidastelleet asian kehittämisessä, muun maan toimintaan verrattuna.

Sanaa "silpominen" käytin kuvaamaan sitä tilannetta, joka rintasyöpäkirurgiassa sairaanhoitopiirissämme oli. Silpominen on kyseessä silloin, kun kudoksia poistetaan "turhaan", vaikka jo on olemassa sen estävä tutkimusmenetelmä.

Tutkimustekniikan käyttö edellytti laitteita. Kukaan ei ollut tehnyt aloitetta gammailmaisimen hankinnasta Tyksiin. Sitä ei oltu edes budjetoitu vuoden 2002 hankintalistalle! Aloitteestani ja Lounais-Suomen syöpäyhdistyksen osarahoituksella puuttuva laite saatiin Tyksiin syyskuussa 2001.

Sairaanhoitopiirin potilaat saavat jo piakkoin uuden menetelmän hyödyt käyttöönsä, kunhan kirurgit ovat täyttäneet vaadittavat taitokriteerit ja potilaat ymmärtävät pyytää hoitopaikakseen Tyksin. Turkulaiset saavat hoidon myös kaupunginsairaalassa, mikäli osaava kirurgi on paikalla.

Että osaava asiantuntija olisi aina paikalla leikkaushoito tulisi keskittää osaamiskeskuksiin. Taidon ylläpito vaatii vähintäin 160 leikkausta/v. Kirurgin tulee osoittaa hallitsevansa uusi tekniikka ensin 30 potilaan diagnosoinnissa, ennen kuin hän saa ottaa tekniikan virallisesti käyttöön.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

MTV3:ssa esitettiin 29.12.2001 malli hyvästä rintasyövän hoidosta Kuopiossa. Siinä oli käytännössä jo toteutettu se malli, jota Tyksin rintasyöpätyöryhmäkin ajaa ja me rintasyöpäpotilaat.

Sairaanhoitopiirimme hajautettu leikkaushoitomalli on yhteiskunnalle kallein ja potilaalle turhaa kärsimystä ja komplikaatioita tuottava. Turussa on "maan parasta hoitoa" potilaan eloonjäämisennusteen perusteella, kuten Koskivuo väitti kirjoituksessaan, mutta se ei kerro hoidon laadusta vielä mitään.

Tärkeää on sekin millaisena fyysinen toimintakyky säilyy. Tällöin myös psyykkinen terveys pysyy tasapainossa ja ihminen on vahvempi kohtaamaan niitä kipuja, joita elämä yleensä ja sairaudenkin myötä tuottaa.

Sairaanhoitopiirin johdolle sydämelliset kiitokset asian hoidosta potilaan parasta ajatellen.
Helena Katajamäki,
erikoissairaanhoitaja