Lukijoilta

Radalle etsitään paikkaa

Nimimerkki "Kaikki eivät pelaa jääkiekkoa" esitti huolensa Urusvuoren motocross-radan tulevaisuudesta (TS 11.1.).

Näin Turku liikkui vuonna 2000 -tutkimuksen mukaan 11,4 prosenttia pojista oli aloittanut uuden liikuntalajin kyselyä edeltävänä vuonna. Yksi uusista lajeista oli motocross. Urusvuorelta löytyvän motocross-radan tarkoituksena on ollutkin tarjota nuorille lajin harrastusmahdollisuus mahdollisimman lähellä keskustaa.

Liikuntavirasto on keskustellut asiasta ympäristö- ja kaavoitusviraston, kiinteistölaitoksen ja Turun moottorikerhon kanssa. Keskusteluissa on toivottu, että Turun kaupunki voisi toimia asiassa aloitteellisesti, aivan kuten nimimerkkikin ehdottaa. Samalla on esitetty, että Turku kävisi neuvotteluja lähikuntien kanssa maa-alueen löytämiseksi lajin harrastajille.

Motocross-radan tilanne on ollut esillä myös ns. viisikkokuntien (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio ja Turku) liikuntapaikkarakentamistyöryhmässä. Vielä tämän kevään aikana liikuntatoimi valmistelee esityksen kaupunginhallitukselle, jotta neuvottelut voitaisiin aloittaa.

Toinen vastaavanlainen tilanne saattaa syntyä Nuutin ampumaradalla, mikäli logistiikkakeskuksen vuoksi joudutaan tekemään lentokentän maastoon asemakaavan muutos. Tämä tarkoittaisi sitä, että Nuutin ampumarata jouduttaisiin todennäköisesti lopettamaan.
Pertti Perko
urheiluasiamies,
Turun kaupungin liikuntavirasto