Lukijoilta

Kirjoittajavieras/Simo Klimscheffskij:
Vastaiskun paikka

Meistä suomalaisista on tullut taas mukautujia. Uskotaan helposti kaiken maailman väitteisin, joita esitellään meille faktoina, muka vedenpitävinä tosiasioina.

Monia seniorikansalaisia harmittaa esimerkiksi se, että puhutaan liian yleisesti vanhojen ikäryhmien kasvusta ja sen vaikutuksesta sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen tulevaan rahoitukseen. Eräs asiantuntija pani rajan 70 tai 75 ikävuoteen. Tämän ikärajan jälkeen hoidon ja hoivan tarve kasvaa ja kasautuu, mutta sen alapuolella näiden palvelujen kysyntä on aika vähäistä.

Tällainen totunnaisen ajattelukuvion toistaminen voi olla tarkoituksenmukaistakin. Jos ikääntyvien ihmisten väitetään tuovan mukanaan ongelmia ja haasteita, se voi olla keino vähentää heidän yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa.
Myös seniorikansalaisten on taisteltava yhteiskunnallisesta asemastaan joka päivä, laakereilla ei voi levätä. Yleistävän ja onton trendiajattelun tilalle suosittelen suvaitsevaisuutta ja suhteellisuutta.

Tasapainoisen kehityksen avain on ymmärtämisessä ja avoimuudessa. Avointa keskustelua taas on vaikea ylläpitää, jos ihmisten lukuaktiivisuus laskee.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Mukavaa oli lukea uutinen, että nuorten lähes kaksi vuosikymmentä vähentynyt sanomalehtien lukeminen on saamassa uuden, positiivisen käänteen. Sanomalehtien liiton Taloustutkimuksella teettämän seitsemännen nuorison mediakäyttötutkimuksen mukaan 44 prosenttia 12-20 -vuotiaista lukee nyt sanomalehteä päivittäin. Kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 41 prosenttia.

Toivottavasti vahvistuneen lukuinnon merkit ovat pysyviä.
Seuraava suuri kysymys on, miten nuoret saadaan "rokotettua" huumeita vastaan.

Eräs asiantuntija sanoi, että enää ei riitä se, että kerrotaan erilaisista huumeista ja niiden vaikutuksista, höysteenä pieni säikyttely ja tarinat dramaattisista kohtaloista.

Monet vanhemmat kertovat törmänneensä siihen, että nuoret kuulevat huumeista muuallakin kuin kotona. Kodin välittämiä asenteita ja tietoa paremminkin peilataan muualta saatuun tietoon kuin niellään ainoina totuuksina. Valistusta joka tapauksessa tarvitaan, vaikka sana saattaa kuulostaa vanhanaikaiselta. Termi on saanut uutta sisältöä: asiantuntijat pitävät parhaana valistuksena välittävää kasvatusta ja siihen liitettyä avointa keskustelua. Itse asiassa vanhemmilla ja myös meillä isovanhemmilla on oikeus ja velvollisuus jakaa lapsille käsitystä siitä, millaisessa maailmassa me elämme ja haluamme elää.
Antakaa lapsille aineksia muodostaa omia mielipiteitään. Tämä liittyy moniin muihinkin asioihin kuin huumeisiin. Välitämme asettamalla oikeita rajoja. Kanavat on syytä pitää auki ja keskusteluyhteys kunnossa.

Kokemuksesta tiedän, että nuoren turvallinen olo syntyy hyväksymisestä ja vanhempien kanssa yhdessä koetuista onnistumisista. Itsetunto vahvistuu, lapsi uskaltaa olla oma itsensä. Tästä seuraa positiivinen kierre: lapsi ei ajelehdi eikä ole vietävissä. Ajan kanssa hänestä kasvaa tunteva ja tasapainoinen aikuinen. Yhdessä tekeminen antaa paljon iloa jokaiselle.

Kirjoittaja Simo Klimscheffskij on Turun kokoomus 2000 ry:n puheenjohtaja.