Lukijoilta

Lastuja

Kulttuurimaisemasta puhuminen on ympäristönsuojelun äärirajoilla liikkumista. On vaikea nähdä, että kysymys olisi kansallisten arvojen vaarantumisesta aina kun Turussa pyritään panemaan käyntiin rakennushankkeita.

Kun kulttuurimaiseman väitetään tällä kertaa olevan uhattuna sen takia, että nyt on myönnetty lupa liian korkeiden rakennusten pystyttämiseen, tässäkin on kysymys vain mielikuviin perustuvasta väitteestä. Minun mielestäni nämä kutakuinkin tavallisen korkuiset kaupunkitalot eivät pahasti pilaa maisemaa. Ehkä voisin katsoa maiseman hieman kärsivän sen takia, että nuo talot on pitänyt nykyisin vallalla olevaa kulttuuria seuraten sijoittaa pihalle kadun varrella olevien vanhojen talojen taakse. Tavallisena ohikulkijana katson taloja tästä näkökulmasta.

Muuten olen sitä mieltä, että laillinen pysyköön ja laiton purkautukoon. Kun nyt vihdoin viimein on päästy siihen, että laillisia muotoja on noudatettu, niin asia on loppuun käsitelty. Jos tästä livetään, niin päädytään helposti sattumanvaraiseen ja hallitsemattomaan päätöksentekoon.

Haluaisin vielä esittää huolestumiseni siitä, että ammattiasiantuntijat haluavat ajaa mielipiteensä vallitseviksi sillä perusteella, että vain heillä on asioiden arvosteluun tarvittavat tiedot ja taidot. Tässähän on taustalla se käsitys, että on olemassa vain yksi ainoa oikea ratkaisu kuhunkin yksityistapaukseen. Minun mielestäni yleensä on olemassa useita hyviä ratkaisumalleja ja ideat niiden löytämiseen saattavat tulla eri tahoilta.

Turkuun rakentaminen kohtaisi varmaan paljon vähemmän ongelmia, jos jotakin saisi purkaakin.
Real