Lukijoilta

Velatko anteeksi

Kaavaillaan lakia, joka 15 vuodessa vapauttaisi velasta, vaikka sitä olisi kuinka paljon ja vaikkei olisi maksanut markkaakaan takaisin.

Olisi muistettava, että velka on velallisella olevaa velkojan rahallista omaisuutta. Lain säätäminen edellyttäisi vaikeutettua päättämisjärjestystä, koska sillä puututtaisiin perustuslailla turvattuun omaisuuden suojaan.

Velkajärjestely (jota voidaan vielä kehittää) on aivan eri asia, sehän tapahtuu velkojan suostumuksella.
Eipäs hoppuilla