Lukijoilta

Ilmanvaihto helppo parantaa

"Passiivinen tupakanpolttaja" (TS. 24.4.) valittaa tupakansavun kulkeutumisesta huoneistosta toiseen vanhoissa kerrostaloissa, joissa ilmanvaihto on heikkoa. Tämän lisäksi hän ehdottaa tupakanpolttajien siirtyvän ulos tai parvekkeille polttamaan.

Tupakansavun ja ruoan käryjen haju vanhoissa kerrostaloissa on tosiaan melko yleistä. Kokemukseni mukaan suurin syy hajujen leviämiseen ovat yleensä vanhat, vuotavat ilmanvaihtohormit ja kanavat. Tehottoman ilmanvaihdon sekä vuotavien hormien yhteisvaikutuksena käryt pääsevät helposti kulkeutumaan eri puolille kerrostaloa.

Lisäksi jos huoneistot ovat alipaineisia, poistohormit voivat toimia jopa tuloilmahormeina ja tuoda ylemmistä kerroksista ruoantuoksuja sekä tupakansavua alempiin kerroksiin.

Edellä mainituista syistä johtuvat ongelmat on nykyään kuitenkin helppo ratkaista erilaisilla hormeihin asennettavilla korjausmenetelmillä: Hormeihin asennetaan huoneistoista vesikatolle asti taipuisat teräsputket eristyksineen tai hormit "liukuvaletaan" keraamisilla massoilla tiiviiksi. Lisäksi huolehditaan riittävästä korvausilman saannista huoneistoon sekä mahdollisten ilmanvaihtokoneiden kunnosta.

Ilmanvaihtohormien kunnostaminen on edullinen ja helppo tapa varmistua siitä että kunkin huoneiston poistoilma (tupakansavu, ruoankäryt, kosteus hiilidioksidi ym.) menee sinne minne pitääkin eli vesikatolle ja sitä kautta ulkoilmaan.

Hajuhaitoista kärsiviä suosittelen ottamaan yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään ja pyytämään, että ongelmalle tehdään jotain.
Jan Andersson