Lukijoilta

Avioero ei tarkoita
eroa lapsesta

Kuten aikaisemmissa kirjoituksissa on todettu, tapaamisoikeudessa on kysymys lapsen oikeudesta kumpaankin vanhempaansa, ei suinkaan erossa syrjäytyneen - useimmiten isän - oikeudesta tavata lastaan.

Lain tarkoituksena on turvata eron seurauksena tai muista syistä lapsistaan eroon joutuneen vanhemman ja lapsen välisten suhteiden säilyminen ja kehittyminen. Terveen kehityksensä turvaksi lapsi tarvitsee lämpöä ja rakkautta molemmilta vanhemmiltaan, näin kauniisti asian esittävät myös sekä lastenpsykiatrit ja sosiaaliviranomaiset.

Mutta mitä tapahtuu kun lasten huoltaja, useimmiten äiti, aloittaa kiusanteon ja koston toista vanhempaa kohtaan estämällä lasten ja "etävanhemman" yhteydenpidon kaikin mahdollisin keinoin sekä koulun että kodin kautta ja lakkaa kunnioittamasta tehtyjä sopimuksia tapaamisista ja yhteydenpidosta.

Missä ovat silloin ne lasten terveestä kehityksestä vastuuta kantavat lastenpsykiatrit, sosiaaliviranomaiset ja käräjätuomarit?

Siinä ei paljoa lastenoikeuksia eikä lakia kunnioiteta kun isästä tehdään lapsistaan piittaamaton roisto.
Isä