Lukijoilta

Läppäsilta heikentää Rymättylän
suunnan liikennettä

Olemme saaneet lukea lehdistä, miten Tielaitos on yhdessä Naantalin sekä Merimaskun kanssa sopineet Särkänsalmen sillan muuttamisesta läppäsillaksi.

Miksi voidaan tehdä näin verovaroillamme?

Miksi voidaan saariston asukkaiden elinoloja näin lähteä heikentämään?

Samaan aikaan ollaan rakentamassa Merimaskun Kirkonsalmessa siltaa, joka tietämäni mukaan voitaisiin vielä tässä vaiheessa rakentaa läppäsillaksi. Silloin voisivat laivahotellit ja luksuspurjeveneet käyttää sitä reittiä.

Särkänsalmen silta on tällä hetkellä ainoa yhteys mantereeseen. Siitä kulkee julkinen liikenne Rymättylään seka Merimaskuun. Siitä kulkevat saaren asukkaat, mökkiläiset ja turistit. Kesäaikana siinä on jatkuva liikenne. Juuri silloin myös purjeveneet olisivat siltaläpän käyttäjiä. Julkisen liikenteen aikataulussa pysymisen, samoin yritysten kuljetusten sekä henkilöliikenteen osalta se toisi erikoisesti Rymättylän jo kuuluisan vaaralliselle tielle entistä enemmän vaaratilanteita.

Tunnen suurta pettymystä niitä päättäjiä kohtaan, jotka ovat olleet mukana tätä asiaa päätettäessä. Onko mieleenne juolahtanut, mitä kaikkea pahaa päätöksentekonne saa aikaiseksi. Kuka on kaikesta tulevasta vastuussa. Ottaako Tielaitos vastuun siitä, että jättää Rymättylän tieosuuden taas kerran korjaamatta ja satsaa jo valmiina olevan sillan turhaan remonttiin miljoonia.

Olen ilokseni havainnut, kuinka rymättyläläiset ovat ottaneet kantaa asiaan. Lehdissä on ollut kirjoituksia, on kiertänyt kansalaisadresseja, on otettu yhteyttä päättäjiin, on nostettu asia kuntalaisten tietoon.

Nyt toivonkin, että kaikki rymättyläläiset ja merimaskulaiset sekä kesäasukkaat yhdessä pohtivat, mitä kaikkea voimme tehdä läppäsiltahankkeen vastustamiseksi. Uskon, että viisaus syntyy kansan syvistä riveistä.
Asukas Rymättylästä