Lukijoilta

Kaarainen - St. Pargas

Kohta on "mätäkuu" ja voi esittää melkein mitä tahansa ideoita mietittäväksi. Tällainen idea olisi esimerkiksi Kaarinan, "kaupunki meren äärellä" ja Paraisten, "saaristokaupunki", liittäminen toisiinsa. Tuloksena syntyisi Kouvolan kokoluokkaa oleva kaksikielinen saaristokaupunki. Asukasluvultaan Kaarina on tällä hetkellä sijalla 50 ja Parainen 83. Muodostettava uusi kunta olisi noin 32 500 asukkaallaan sijalla 28 Suomen kuntien joukossa.

Monet seikat tulevaisuudessa, kuten juomaveden hankinta Virttaankankaalta ja tulevaisuuden visiot jätevedenkäsittelystä tulevat joka tapauksessa edellyttämään saumatonta yhteistyötä kuntien kesken. Myös kulttuurisesti on jo nyt yhteistoimintaa esimerkiksi musiikkiopisto Arkipelagian muodossa. Uudella kunnalla olisi syksyllä saneerauksesta valmistuva uimahalli Kaarinassa ja toimiva jäähalli Paraisilla.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on painottanut voimakkaasti kuntajaotuksen muutoksen tarpeellisuutta. Kuntien yhdistymistä tullaan edistämään investointeja ja kehittämishankkeita tukemalla. Lisätukeakin voitaisiin myöntää elinkeinoelämän ja infrastruktuurin tukemiseen sekä kuntien yhdistymistä edistäviin opetustoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Itse viidestäkymmenestä elinvuodestani 23 Kaarinassa asuneena ja 21 Paraisilla asuneena voin vakuuttaa, että molemmissa kunnissa on ihan hyvä asua. Yhdistyneenä kunnilla olisi saatavissa voimakasta tukea valtiolta. Kaarinan pieni ruotsinkielinen vähemmistökin saisi huomattavaa tukea Paraisten ruotsinkielisiltä.

Turunmaa on valittu kokeilualueeksi seudullisen yhteistyön kehittämisessä. Tätä yhteistyötä ei nähdäkseni mitenkään haittaisi kuntien yhdistyminen. Se mikä tästä tekee mätäkuun jutun on se seikka, että vaikka Paraisilla onkin huolehdittu hyvin suomenkielisestä vähemmistöstä voidaan olla varmoja, ettei Paraisten ruotsinkielinen enemmistö tule koskaan luottamaan siihen, että yhdistetyn kaupungin ruotsinkielistä vähemmistöä kohdeltaisiin yhtä hyvin ja tulisi varmuudella estämään liittämisen Paraisten osalta.
Jarmo Kallinen
Parainen