Lukijoilta

Tasoitusta

Nykyisellä systeemillä hajauttaa useammalle vuodelle ylioppilasaineiden kirjoittaminen on abilla huomattavasti helpommat mahdollisuudet saada parempia arvosanoja ja alkupisteitä jatkokoulutusta varten kuin kirjoitukset yhdellä kertaa suorittaneilla. Vanhoille arvosanoille pitäisikin saada tasoitusta jatko-opintoihin.
Opettaja - 28 v