Lukijoilta

Kirjoittajavieras Kai Mykkänen:
Uhkapeliä ilmastolla

Presidentti Ronald Reaganin hallinnossa työskennellyt TechCentralStation.com -nimistä poliittista verkkosivua toimittava Ken Adelman puolusti hiljattain Yhdysvaltojen presidentti Gerge W. Bushin energiapolitiikkaa. Adelmanin mielestä Bush teki oikein irtisanoutuessaan Kioton ilmastosopimuksesta. Adelmanin kirjoitus ja Bushin hallinnon energiapoliittiset linjaukset edustavat juuri niitä asenteita, joiden takia olisin itse äänestänyt Yhdysvaltain presidentin vaaleissa demokraattien ehdokasta Al Gorea.

Adelman pitää käsitystä ilmaston lämpenemisestä virheellisenä. Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tutkimukset tukevat ilmastonmuutos -teesiä niin vahvasti, ettei Bushin kannattaisi pelata ilmastolla uhkapeliä. Voiton mahdollisuus on hyvin pieni ja todennäköinen tappio korvaamattoman suuri.

Tilanne on vakava. Sukellusveneistä ja ilmasta tehtyjen kartoitusten mukaan Grönlantia peittävä mannerjää ohenee vuosittain 51 kuutiokilometrillä. Tämän jäätikön sulaminen kokonaan nostaisi merenpintaa seitsemällä metrillä. Suunnattomia maa-alueita jäisi veden alle. Näin valtavat makean veden virtaukset mereen hidastaisivat lämmön kiertoa valtamerissä. Kun näin on tapahtunut aikaisemmin, Pohjois-Atlantin alue on viilentynyt äkisti. Tämä olisi kohtalokasta Suomelle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kasvihuoneilmiön voimistuminen ei ole ainoa riski, jolle Bush viittaa kintaalla öljyyn ja hiileen nojaavalla politiikallaan. Hiilen, öljyn ja kaasun poltossa vapautuu huikea määrä haitallisia pienhiukkasia. Arviolta 200 000 eurooppalaista kuolee vuosittain pienhiukkasten takia. Suuri osa Euroopan metsistä sairastaa happamien sateiden takia.

Vapaa markkinatalous ei johda fossiilisista polttoaineista vapautumiseen, koska hiilipäästöjen haitat eivät näy hiilipäästöjen tuottajan kustannuksissa. Yksi tehokas ratkaisu hiilitaseen optimoimiseksi olisi ilmakehän yksityistäminen. Tämä ei kuitenkaan ole teknisesti mahdollista. Julkisesti omistetun ilmakehän tehokas omistajapolitiikka toteutuu siten, että julkinen valta perii ihmiskunnalle koituvaa haittaa vastaavan veron hiilen vapauttamisesta yhteisesti omistamaamme ilmakehään.

Saasteiden aiheuttama ilmakehän arvon alenema on vaikea arvioida, kun sitä ei teknisistä syistä voida todeta markkinamekanismilla. Aktiivinen omistajapolitiikka voimakkaiden saasteverojen muodossa osuu kuitenkin paljon lähemmäs optimiratkaisua kuin sääntelemätön markkinatalous, jonka puolesta Yhdysvaltojen hallinto nyt liputtaa.

Adelmanin mielestä Bushin arvostelijat ovat unohtaneet 1970-luvun öljykriisin. Mielestäni öljykriisin keskeisin opetus on, että energiansäästöä voidaan tehostaa ja uusia energiamuotoja kehittää muutamassa vuodessa, jos todella on tarve. Toinen keskeinen opetus on, että fossiilisten polttoaineiden hinnan nostaminen on tehokkain tapa ohjata markkinoita ja tuotekehitystä.
Kirjoittaja on Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja.