Lukijoilta

Esikoululaiset eriarvoisessa
asemassa Nousiaisissa

Kateellisena olen seurannut maskulaisten keskustelua uuden koulun sijoittamisen tiimoilta. Täällä naapurikunnassa asiat ovat hieman toisella tolalla. Nousiaisissa panostetaan uusien asukkaiden haalimiseen kuntaan.

Parhaillaan valmistuu uusi Santamalan asuntoalue, johon tulee noin 60 tonttia. Kunnassa ei kuitenkaan päättäjiltä löydy halua satsata peruspalveluiden kehittämiseen samaan tahtiin kuin tontteja myydään. Päivähoitopaikkoja ei ole tarpeeksi ja kouluista loppuvat tilat lähitulevaisuudessa.

Tuntuu siltä, että kenenkään tehtävänä ei ole Nousiaisissa visioida tulevaisuuteen ja miettiä, mihin esimerkiksi nyt uuden Santamalan alueen lapsiperheiden lapset sijoitetaan päivähoitoon ja kouluun. Kunnassa tehdään vain hätäratkaisuja vuosi toisensa perään eikä kenelläkään ole halua tai kykyä suunnitella pitkäjänteisesti lasten asioita.

Hyvä esimerkki on tällä hetkellä kuntalaisia kuohuttavat Nousiaisten esikoulujärjestelyt ensi syksyksi. Kun huomattiin, etteivät kaikki tulevat esikouluikäiset mahdu omien koulupiiriensä sisällä ryhmiin, päätettiin tehdä helpoin ratkaisu ja määrätä kymmenkunta esikoululaisista täysin eri kouluun sisarustensa kanssa ja täysin eri suuntaan. Näin tehdään tilaa uuden asuinalueen lapsille ja asetetaan kunnassa jo pitkään asuneet perheet lapsineen huonompaan asemaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lasten vanhemmat keräsivät 120 nimeä vetoomukseen, jossa ehdotettiin yhden sijasta kahden esikouluryhmän perustamista lähimpään kouluun. Näin oltaisiin säästytty kuljetuskustannuksilta kauempana olevaan kouluun ja esikouluavustajan palkkaamiselta, jolloin eroja kustannuksissa ratkaisujen välillä olisi tullut muutama tuhat markkaa.

Ehdotus olisi myös suonut kaikille samanarvoisen lähtökohdan esiopetukselle. Koululautakunta valmisteli asian vanhempien ehdotuksen pohjalta ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksessa, mutta kunnanvaltuusto äänesti ehdotuksen nurin! Lisäksi ensimmäisen kerran esikoulukyyditykset tulevat maksullisiksi.

Mikäli kunta haluaa jatkossa lapsiperheiden valitsevan Nousiaisten asuinpaikakseen, on päättäjien ja virkamiesjohdon ymmärrettävä vastuunsa ennakoivasta suunnittelusta ja varoja on suunnattava sosiaali- ja sivistystoimeen.
Lapsiperheellinen