Lukijoilta

Kolumni Olavi Ala-Nissilä
Koko maakunnan
mahdollisuudet

Varsinais-Suomen liiton uusi valtuusto ja hallitus aloittivat toimintansa. Maakuntavaltuuston ensimmäisessä kokouksessa mietittiin valintojen ohella maakunnan strategioita aina vuoteen 2020 saakka.

Maakunnan tavoitteet on syytä asettaa korkealle. Suomeen tarvitaan paisuvalle pääkaupunkiseudulle vastapainoa. Turku ja Varsinais-Suomi voisi olla tulevaisuudessa todellinen vahva kehitysalue pääkaupunkiseudun ohella.

Maakunnan vahvuuksina on monipuolinen tuotanto- ja palvelurakenne, laaja-alaiset korkeakoulut, sijainti Itämeren rannalla. informaatioteknologia ja ainutlaatuiset luonnonolosuhteet. Heikkouksiakin on, mutta vahvuudet antavat maakunnalle paljon mahdollisuuksia.

Maakuntastrategiassa ja johtavien toimi- ja luottamushenkilöiden kannanotoissa häiritsee kuitenkin se, että usein vain Turku ja Salon seutukunnat ja akseli nähdään mahdollisuutena. Joskus luetteloon lisätään Uusikaupunki, mutta yleensä Vakka-Suomen, Loimaan ja Turunmaan seutukuntien mahdollisuudet sivuutetaan.

Maakunnan kokonaismenestys ja eheys on jo arvo sinällään. Vielä tärkeämpää on todeta, että menestyvää yrittäjyyttä on joka puolella maakuntaa. Yrittäjyydellä on mahdollisuutensa vuoteen 2020 kaikkialla maakunnassa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Loimaan seutukunta leimataan usein yksipuolisesti vain Varsinais-Suomen maaseutualueeksi. Maaseutu- ja maatalous on seutukunnan vahvuus ilman muuta. Ei pidä kuitenkaan unohtaa seutukunnassa olevaa menestyvää ja esimerkiksi metallialalla huippuosaamista edustavaa yritystoimintaa. Loimaan seutukunnan vahvaan ja kasvavaan pk-yritystoimintaan ja sen mahdollisuuksiin kannattaisi Varsinais-Suomen Liiton johdon tutustua. Eikä sekään ole sattuma, että telealalla Loimaan Seudun Puhelin on ollut maakunnan edelläkävijä.

Maakunnan vahvuuksia ja vahvoja alueita pitää tietenkin hyödyntää. Samalla on erittäin tärkeä edistää osaamisen ja yrittäjyyden verkottumista koko maakuntaan. Seudulliset kehittämiskeskukset ja ammattikorkeakouluyksiköt ja ammatilliset oppilaitokset voivat olla osaamiskeskuksia eri puolilla maakuntaa yhteistyössä kuntien ja seutukuntien kanssa.

Hallituksen toimesta ollaan muodostamassa aluekeskuksia. Turun, Salon ja Vakka-Suomen seutukunnat hakevat aluekeskuksiksi ja Loimaan seutukunta hakee seutuhankkeeseen. Toivottavasti hakemukset onnistuvat vaikka hallinnollisilla päätöksillä ei yksin kasvua luodakaan. Ohjelmia toteutettaessa pitää tavoitteena olla laaja-alainen maakunnan menestys.

Seutukunniltakin edellytetään nyt vahvaa kehittämisotetta. Samalla on korostettava, että Varsinais-Suomen Liitto on koko maakunnan yhteinen organisaatio. Liiton menestystä on mitattava koko maakunnan kehityksen mittarein.
Kirjoittaja on kansanedustaja ja Varsinais-Suomen Liitossa Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja.