Lukijoilta

Koululiikunta
- iloa vai piinaa

Liikunnan opettajat ovat viime aikoina ilmaisseet huolestuneisuutensa koululiikunnan tilasta. Opettajien oli kuitenkin tärkeätä tarkastella asiaa myös oppilaiden näkökulmasta. Olisi tärkeätä muistaa, että liikunnan ryhmiin mahtuu eritasoisia liikkujia.

Mihin perustuu kilpailuttaminen ja oppilaiden luokittelu tunneilla? Koululiikunnan tehtävähän ei ole huippu-urheilijoiden kasvattaminen, vaan erilaisten liikuntamuotojen tarjoaminen. Kilpailuttaminen ja luokittelu tunneilla on turhaa ja tappaa helposti monen lapsen ja nuoren liikunnan ilon.

Koulujen intomieliset liikunnanopettajat voisivat oppia ymmärtämään myös niitä ihmisiä, joille liikunta hyvine suorituksineen ei ole tärkein asia elämässä. Terveellinen liikunta jokapäiväisessä elämässä on mielestäni tärkeätä, sekä varmasti oleellisempaa kuin hyvät suoritukset ja 100 metrin ajat.

On todella paljon lapsia ja nuoria, jotka suorastaan pelkäävät ja inhoavat liikuntatunteja suorituspaineiden vuoksi. Koulun ja opettajien tehtävä on toimia esimerkkinä suvaitsevaisuudessa ja erilaisten ihmisten arvostamisessa. Liikuntatunneilla toimitaan ikävä kyllä usein päinvastoin. Oppilaiden suhtautuminen koululiikuntaan on pitkälti kiinni opettajan asenteesta.
Pakkoliikunnasta eroon päässyt