Lukijoilta

Pelottelua energiarintamalla

"Onko Suomessa energiakriisi parin vuoden sisällä?" Tämän kysymyksen tein teollisuuden edustajille 8.3. TT:n energiaseminaarissa, jossa kovasti uhkailtiin vuonna 2010 tulevalla energiakriisillä, jos ei viidettä ydinvoimalaa saa rakentaa. Yksikään herroista ei väittänyt nyt, että lähitulevaisuudessa olisimme energiakriisin hampaissa.

Muistutin, kuinka vuonna 1993 viidettä ydinvoimalaa haluavat silloin pelottelivat kymmenen vuoden sisällä tulevalla energiakriisillä ellei viidettä ydinvoimalaa saada rakentaa. Nyt pian kymmenen vuotta myöhemmin energiakriisiä ei ole kuitenkaan näkynyt, vaan on tapahtunut voimakasta kehitystä eritoten puuenergian kehityksessä.

Turun Sanomien pääkirjoituksessa (9.3.) kerrottiin samasta energiaseminaarista ja maalailtiin uhkakuvia tulevista ongelmista siinä tapauksessa, ettei ydinvoimaa rakenneta nyt lisää. Viime helmikuun hintapiikit ovat merkityksettömiä koko vuoden sähkön hintaan suhteutettuna. Jos esimerkiksi hinta on kymmenkertainen yhden tunnin ajan, niin lasku vastaa vain 10 tunnin normaalia kulutusta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Toinen kommenttia kaipaava väite oli se, että Kaliforniaa voi pitää varoittavana esimerkkinä. Voi pitää vain osittain. Siellä suurimmat ongelmat aiheutuivat valtavasta hintakartellista ja ongelmien primaarinen aiheuttaja oli keskitetyn sähköinfrastruktuurin laaja yksityisomistus. Tilannetta vaikeuttivat myös yllättävät sääolot ja kalifornialaisten erittäin tuhlaileva energiakäyttö.

Samaisessa pääkirjoituksessa sanottiin, että kauppa- ja teollisuusministeriölle antamassaan lausunnossa keskeiset ministeriöt ja etujärjestöt pitävät viidettä ydinvoimayksikköä yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena. Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäre kertoi energiaseminaarin keskustelussa, että lausuntoja oli pyydetty valikoidulta joukolta, toisin sanoen niiden perusteella ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä ydinvoiman haluttavuudesta Suomessa.

Taloustutkimus Oy:n noin tuhannelle suomalaiselle kuukausittain esittämä kysymys ydinvoiman kannatuksesta tuo esiin selvemmin suomalaisten ajatukset ydinvoimasta. Helmikuussa 2001 ydinvoiman käyttämisen ja käytön laajentamisen puolella oli 39 prosenttia kansalaisista ja sitä vastaan 54 prosenttia. Vuonna 1998 kannatusta tuli 46 prosenttia, vuonna 2000 kannatus oli pudonnut jo 41 prosenttiin, ja nyt ollaan siis alle 40 prosentissa.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että seitsemän kymmenestä haastatellusta naisesta vastustaa ydinvoimaa.

Varsinaissuomalaisina voimme vielä erityisesti iloita vuonna 2006 meille asti ulottuvasta maakaasuputkesta.
Janina Andersson
kansanedustaja (vihr)