Lukijoilta

Kokemäenjoen
alkuperästä

Nyt kun Turun seudun veden (TSV) on tarkoitus sekoitella Virttaan harjun vettä Kokemäenjoen vedellä, on aiheellista tutkia myöskin maantiedon karttaa, eli kysymystä: Mistä huonolaatuinen vesi on peräisin?

Vastaus löytyy lähtemällä seuraamaan jokea vastavirtaan Huittisista ylöspäin: Äetsä - Vammala - Nokia - ja lopuksi Tampere.

Ihmetystä herättävätkin suuresti TSV-herrojen suunnitelmat, sillä tamperelaisten jäte- ja laskivesiä tuskin turkulaiset helpolla alkaisivat juoda. Lisäksi tiedetään, että Kokemäenjoki sisältää teollisuuden aiheuttamia raskasmetalli- ja muita päästöjä. Samalla pilaantuisi osa maakunnan kauneinta harju- ja ulkoilumaastoa.

Miettikäämme turkulaiset minkälaista ja mistä peräisin olevaa vettä haluamme ja millä hinnalla. Vastarintaliike on jo täydessä vauhdissa maakunnassa, ja adressit kiertävät. Mukaan toivotaan turkulaisia ja ympäristökuntalaisia.
Vettä saa muualtakin