Lukijoilta

Cafe Noiria uhkaa purku -
turkulaiset havahtukaa!

Kauppatorin kulmaan, Eerikinkatu 8:n tontille ollaan laatimassa asemakaavanmuutosta. Kaavoitustoimen johtajan Markku Toivosen mukaan (TS 11.3.2001) aiotaan esittää sellaista versiota, jossa uusrenessanssi-tyylinen ns. Cafe Noirin talo (1889) puretaan uuden, ympäristöönsä huonosti istuvan hotellirakennuksen tieltä. Perusteluissa vedotaan tasapuolisuuteen: em. tontille tulisi sallia mahdollisimman suuri rakennustehokkuus, koska näin on aikanaan menetelty myös naapuritonttien kohdalla, esim. Wiklundin tontilla. Kun kyse on Cafe Noirin tapaisesta kiistattomasta arvorakennuksesta, ei kuitenkaan voida ottaa huomioon ainoastaan tontin omistajan intressejä. Myös kaupunkikuvalliset, historialliset ym. arvot tulee tarkoin punnita.

Turun keskustan rakennussuojelun vaihekaavassa (1984) on merkittäville rakennuksille tehty ns. SR-luokitus yhdestä viiteen, jossa suojeluarvo kasvaa luvun kasvaessa. Cafe Noir kuuluu luokkaan SR 4. SR 4 -luokan rakennus on määritelty rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi, sen purkaminen on yksiselitteisesti kielletty ja mahdolliset muutostyöt tiukasti rajattu. Kyseinen vaihekaava ei varsinaisesti sido kaavoittajaa, mutta toimii suosituksena. Tätä suositusta ei nyt Cafe Noirin kohdalla aiota seurata!

Mielestäni Cafe Noirin talo tulee ehdottomasti säilyttää kokonaisuudessaan. Olisi anteeksiantamatonta mikäli kulttuurikaupunkina profiloituva Turku vielä tänä päivänä syyllistyisi suuren luokan purkuskandaaliin.

Varsin hyvin on suomalaisten muistissa juuri Turun 1950-70-lukujen uudisrakentaminen, minkä seurauksena keskustan yleisilme hallitsemattomalla tavalla muuttui melko yksitoikkoiseksi. Jäljellä olevien vanhojen arvorakennusten merkitys Turulle, sekä kaupunkikuvallisesti että imagon kannalta, on tämän vuoksi erityisen suuri.
Dan Sucksdorff
nuori turkulainen lääkäri